Becikowe – ile wynosi, komu przysługuje i jak się ubiegać o zapomogę na dziecko w 2019 r.?

0
868
becikowe

Kto w 2019 roku może ubiegać się o becikowe? Ile wynosi kwota zapomogi? Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia i gdzie można złożyć wniosek? Rodzice nowonarodzonych dzieci odpowiedzi na te pytania mogą uzyskać w poniższym moim artykule – Szymon Ostrowski, ekspert Portalkonsumenta.pl.

Szymon Ostrowski, ekspert Portalkonsumenta.pl
Szymon Ostrowski, ekspert Portalkonsumenta.pl

Becikowe to jednorazowa zapomoga wypłacana świeżo upieczonym rodzicom od 2006 roku w wysokości 1000 zł. Jednak dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922 zł netto miesięcznie na osobę (do limitu wliczają się wszyscy jej członkowie, w tym nowonarodzone dziecko). Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty narodzin.

Kto może ubiegać się o becikowe w 2019 roku?

O wypłatę becikowego mogą wnioskować matka lub ojciec, a także:

 • opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • opiekun faktyczny (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o jego adopcję).

Prawo do świadczenia mają nie tylko Polacy, lecz także obcokrajowcy (np. Ukraińcy), którzy m.in. przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy. Jednak 1000 zł nie otrzymają zarówno polscy obywatele i cudzoziemcy, którzy podobną zapomogę pobrali w innym państwie.

Ile wynosi becikowe i kiedy można się o nie ubiegać w 2019 roku?

Becikowe jest wypłacane jednorazowo na każde nowonarodzone dziecko w wysokości 1000 zł. Jeśli więc urodzą się bliźniaki lub trojaczki, rodzice mogą ubiegać się o wypłatę 2000 bądź 3000 zł. Jednak dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922 zł netto na osobę (łącznie z noworodkiem). Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty narodzin dziecka.

Warto wiedzieć, że moment składania wniosku o wypłatę becikowego będzie miał wpływ na to, z jakiego okresu brane będą pod uwagę dochody rodziny. Jeśli wystąpimy o zapomogę do 31 października 2019 roku, to uwzględnione zostaną dochody uzyskane w 2017 roku. Natomiast gdy złożymy wniosek po tym terminie, urzędnicy uwzględnią nasze dochody z 2018 roku.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę becikowego?

Każda gmina samodzielnie określa instytucję, w której rodzice mogą złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Może to być np. urząd miasta lub gminy, a także ośrodek pomocy społecznej. Aby otrzymać zapomogę, w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin w większości przypadków należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o becikowe, który można pobrać na stronie obywatel.gov.pl,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu rodzica ubiegającego się o wypłatę zapomogi i jego współmałżonka/-nki, a w przypadku cudzoziemców kartę pobytu,
 • zaświadczenie lekarskie lub wydane przez położną, które potwierdzi, że matka dziecka znajdowała się pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia trwania ciąży,
 • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,
 • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok (każdy urząd odrębnie określa jakiego dokładnie rodzaju mają to być dokumenty). W związku z tym przed wizytą warto telefonicznie uzyskać tego typu informację,
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak długo czeka się na wypłatę becikowego w 2019 roku?

Urząd decyzje o przyznaniu lub odmowie wypłaty becikowego w 2019 roku musi podjąć w ciągu 30 dni od daty złożenia przez rodziców dokumentów niezbędnych do uzyskania zapomogi. Pieniądze otrzymają:

 • do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożyli wniosek, jeśli został on złożony do 10. dnia danego miesiąca,
 • jeśli złożyli wniosek po 10. dniu miesiąca – otrzymają becikowe do końca miesiąca następnego.

POLECAMY NASZĄ PORADĘ: Jak oszczędzać pieniądze? W co inwestować?