Budowa domu. Czy jest potrzebne pozwolenie na budowę?

0
829
budowa_domu

Niedawno pojawiła się nowelizacja przepisów z zakresu Ustawy o Prawie Budowlanym. Zgodnie z nimi w niektórych przypadkach inwestor budujący dom jednorodzinny może zostać zwolniony z konieczności posiadania pozwolenia na budowę.

Obszar oddziaływania terenu

W zakresie ewentualnego zwolnienia z występowania o pozwolenie na budowę podstawowym terminem jest obszar oddziaływania terenu. Rozumie się przez niego działkę, na obszarze której powstać ma planowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Określa go architekt w przygotowanej przez siebie dokumentacji. Nie ustala tego więc urząd, ale jednocześnie ma on możliwość sprawdzenia go.

Zadaniem projektanta jest w tym wypadku przeanalizowanie, czy budynek wraz z przyległościami będzie miał wpływ na już istniejącą zabudowę i na działki sąsiednie. Sprawdza się to na przykład porównując, czy mający powstać budynek mieści się w ograniczeniach rozporządzenia o warunkach technicznych budynku.

Dotyczy to na przykład zacienienia sąsiednich działek, ochrony przeciwpożarowej, odległości od siebie poszczególnych elementów działki etc. Zadaniem architekta jest również sprawdzenie, czy konkretnej działki nie dotyczą jeszcze inne ograniczenia, na przykład związane z ochroną przyrody lub ochroną zabytków.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Jeżeli projektant sprawdzi wszystkie te elementy i stwierdzi, że obszar oddziaływania zamyka się w całości na terenie działki, możliwe jest samo zgłoszenie chęci budowy zamiast uzyskania pozwolenia na budowę.

Oczywiście dokument związany ze zgłoszeniem budowy domu jednorodzinnego jest zdecydowanie prostszy. Druk zgłoszenia informuje urząd o zamiarze rozpoczęcia budowy w określonym terminie. Jednak łączą je konieczne do dołączenia dokumenty: wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.

Kredyt hipoteczny? Uważaj na bankowe pułapki

Jeżeli taki plan nie dotyczy danego terenu, wówczas konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla danej działki.

To architekt musi albo stworzyć projekt domu dla konkretnej działki, albo odpowiednio zaadoptować gotowy projekt.

Dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia to cztery takie same egzemplarze projektu budowlanego z dodatkami oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Projekt budowlany

Wydział architektoniczno-budowlany organu samorządowego weryfikuje dokumentację projektową, a w razie pojawienia się jakichś nieścisłości, wzywa inwestora do uzupełnienia jej. Od momentu zgłoszenia, w ciągu 3 dni informacja na temat zgłoszenia ma zostać zmarszczona w biuletynie informacji publicznej.

Odpowiedni organ ma także czas 30 dni od chwili zgłoszenia na wydanie sprzeciwu. Brak reakcji uznawany jest za milczącą zgodę. Inwestor może poprosić również o wystawienie pisemnej zgody na roboty. Ma to sens, ponieważ jest to tylko i wyłącznie w interesie inwestora.

Pozwolenie na budowę

Jeżeli odpowiedni organ nie wyda sprzeciwu, oznacza to możliwość rozpoczęcia budowy. O tym fakcie jest powiadamiany powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Kiedy prace się już zakończą, zadaniem inwestora jest powiadomieniem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ukończeniu robót. Ten ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli taki się nie pojawi, z domu można zacząć korzystać.

Co do zasady kroki postępowania w przypadku pozwolenia na budowę wyglądają bardzo podobnie. W tym przypadku jednak należy oczekiwać aż 65 dni od momentu złożenia stosownego wniosku na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na tym jednak nie kończy się ten czas, ponieważ jest jeszcze dodatkowe 14 dni od wydania decyzji na wniesienie odwołania do urzędu.

Dopiero wówczas, kiedy takowe się nie pojawią, decyzja uznawana jest za ostateczną i można rozpocząć budowę (zgłasza się ją oczywiście do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego). Wszystkie te kroki, chociaż podobne, są zdecydowanie bardziej czasochłonne. Nowe prawo ma za zadanie usprawnić ich załatwianie.