Co dzieje się z kontem bankowym po śmierci właściciela?

0
2066
konto po śmierci

Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na lokacie  po śmierci? Co dzieje się z kontem bankowym po śmierci jego właściciela? Dla bezpieczeństwa najbliższych i własnego spokoju, powinniśmy poznać zasady jakie obowiązują w takiej sytuacji.

Konto dla dziecka. Kiedy można je otworzyć?

Przez całe dorosłe życie ciężko pracujesz by zapewnić godny byt sobie i swoim najbliższym. Zaoszczędzone pieniądze najczęściej trzymamy w banku, np. na koncie czy na lokacie.

Konto bankowe po śmierci właściciela

Śmierć osoby fizycznej nazywana w prawniczej terminologii także zgonem jest zdarzeniem prawnym, z którym łączy się szereg przepisów prawa i wiąże ze sobą wiele skutków prawnych. Dla osób, które straciły bliską osobę, szereg formalności wynikających z przepisów wydaje się często obowiązkiem ponad siły. Wielu urzędników, a także bankowców z dużym zrozumieniem podchodzi do osób, które w obliczu tak ciężkiej sytuacji przyszli „pozamykać” sprawy zmarłego. Pamiętajmy jednak, że każdy pracownik banku zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ma zbyt szerokiego pola na interpretację przepisów.

Oszczędzanie wody. Dla tych co w mieszkaniu, domu lub ogrodzie

A te są jednoznaczne. Prawo bankowe wyraźnie określa, że:

„Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku”

Co się dzieje z kontem kiedy jego właściciel umiera?

Bank w chwili, w której otrzymuje informację o śmierci klienta blokuje jego rachunek bankowy. Jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których napiszemy za chwilę (wspólny rachunek, dyspozycja) wszystkie pieniądze zgromadzone na koncie wchodzą w skład masy spadkowej i tym samym podlegają dziedziczeniu. Dopiero wyrok sądu zapala zielone światło do wypłaty i podziału środków zgromadzonych przez zmarłego klienta.

Rachunek wspólny w sytuacji śmierci jednego współposiadacza.

Bank nie ma prawa wprowadzić wspomnianej blokady rachunku kiedy umiera jeden ze współposiadaczy rachunku. Tu jednak warto przejrzeć umowę z bankiem. Może istnieć tam zapis, że umowa w chwili śmierci jednego z właścicieli zostaje rozwiązana, a pieniądze trafiają do żyjącego współposiadacza. Z postanowień umowy może także wynikać inne rozwiązanie – przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny żyjącego posiadacza.

Dziedziczenie po małżonku a rozdzielność majątkowa. Różnice

Podczas ustalania szczegółów z bankiem można także zastrzec, że w miejsce zmarłego współwłaściciela wejdą jego spadkobiercy, rodzina, czy inna osoba.

Pełnomocnictwo, a dyspozycja do dysponowania wkładem

Zgodnie z prawem, w momencie śmierci klienta banku, wygasają jego wszelkie umowy i pełnomocnictwa związane posiadanym rachunkiem. Jedynym wyjątkiem jest dyspozycja na wypadek śmierci, o której więcej napiszemy za chwilę. Trzeba pamiętać, że jeżeli pełnomocnik ukrywa przed bankiem informację o śmierci mocodawcy i wypłaca z niego środki działa poza granicami umocowania. Od momentu śmierci właściciela rachunku, po prostu nie ma do tego prawa, aż do decyzji sądu.

Powyższy problem rozwiązuje dyspozycja do dysponowania wkładem na wypadek śmierci. To nic innego jak wskazanie za życia przez właściciela konta osoby, lub grona osób uposażonych. Są one uprawnione do wypłaty zgromadzonych środków po śmierci posiadacza rachunku. Warto pamiętać, że nie ma ograniczeń co do liczby osób które otrzymały dyspozycję, a właściciel rachunku w każdej chwili może zmienić grono osób uprawnionych.

Dyspozycja może zawierać konkretną kwotę jaka zostanie wypłacona danej osobie. Należy pamiętać, że środki wypłacone na podstawie dyspozycji nie wchodzą do masy spadkowej.

5 aplikacji mobilnych do zarządzania budżetem domowym, które powinieneś znać

Dlaczego pełnomocnictwo wygasa w chwili śmierci?

Choć wygaszenie pełnomocnictwa rodzi poważne problemy, trzeba pamiętać, że taki mechanizm chroni spadkobierców. Wśród osób starszych, mieszkających samotnie, zdarza się, że pełnomocnictwo do konta ma np. sąsiad, sąsiadka lub znajoma, która dzięki takiemu umocowaniu może dokonywać opłat lub innych ustalonych operacji. W chwili, w której jej mocodawca umrze, nie może zrobić już nic. Tak samo w przypadku, gdy właściciel konta ma wielu spadkobierców, a tylko jeden z nich posiada pełnomocnictwa. W takim wypadku pozostali spadkobiercy są chronieni przed wypłaceniem pieniędzy przez jedną osobę jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sądu w sprawie spadku.

Dostęp do konta współmałżonka w przypadku jego śmierci

Napisaliśmy, że rachunek bankowy w chwili śmierci właściciela jest blokowany przez bank. Nie zamyka to jednak drogi żyjącemu współmałżonkowi do wypłaty połowy zgromadzonych środków na podstawie przepisów mówiących o wspólnocie majątkowej. O losie drugiej połowy zdecyduje sąd w czasie postępowania ws. spadku. Najprościej jest, jeśli właściciel konta jeszcze za życia udzielił dyspozycji, lub posiadaczami rachunku byli oboje małżonkowie.

Pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Prawo bankowe przewiduje jeszcze jeden, szczególny tryb wypłaty środków z konta zmarłego – chodzi o pokrycie kosztów jego pogrzebu. Bank ma bowiem obowiązek ich zwrotu do wysokości salda rachunku, a wypłata następuje na rzecz osoby, która przedstawi rachunki potwierdzające wysokość tych kosztów.  Co ciekawe nie ma tutaj znaczenia, czy osoba ta jest spadkobiercą zmarłego czy nie.  Może to być sąsiad, przyjaciel rodziny czy osoba upoważniona przez bliskich do organizacji pogrzebu.

Środki te nie wchodzą bowiem w skład masy spadkowej. Procedura przewiduje, że koszty te powinny być „zgodne ze zwyczajami” w danym środowisku, ale ocena tego należy już do banku.

Nie może on jednak odmówić kosztów: wystawienia zakupu trumny, opłacenia miejsca pochówku, odzieży dla zmarłego, uroczystości pogrzebowej oraz wystawienia nagrobka.

Sprawdź także: Pierwszy wyjazd do spa – poradnik dla początkującego