Czym zajmuje się Zarząd Mienia Skarbu Państwa?

0
1206
budżet domowy

Zarząd Mienia Skarbu Państwa to organizacja prowadzona w formie jednostki budżetowej. Zajmuje się on zarządzaniem państwowym mieniem na podstawie kilku ustaw, między innymi o gospodarce nieruchomościami i o finansach publicznych.

Szymon Ostrowski, ekspert Portalkonsumenta.pl
Szymon Ostrowski, ekspert Portalkonsumenta.pl

Dziś przygotowałem kilka słów wyjaśnienie czym zajmuje się Zarząd Mienia Skarbu Państwa…

Podstawowe zadania Zarządu Mienia

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ma ściśle określone zadania do wykonania, do których należy gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Do takich czynności należy ewidencjonowanie nieruchomości, ich wycena, sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie należności za nieruchomości, które są udostępnianie z zasobów gminy oraz zbywanie i nabywanie takich nieruchomości wchodzących w skład zasobów.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa poza tym zajmuje się również dzierżawą, wynajmem, użyczaniem nieruchomości należących do miasta lub gminy, a także innymi czynnościami bezpośrednio powiązanymi z gospodarowaniem zasobami nieruchomości należącymi do Skarbu Państwa.

Likwidacja użytkowania wieczystego

Ostatnio o Zarządzie Mienia Skarbu Państwa zrobiło się głośno w kontekście likwidacji użytkowania wieczystego. Dotyczyło ono gruntów, na których zbudowane były domy i bloki. Dzięki temu każdy będzie miał prawo do własności swojego gruntu, niezależnie od tego, czy dotychczas był on własnością Skarbu Państwa, czy samorządu terytorialnego. Opłata roczna wnoszona na podstawie użytkowania wieczystego zamieniona została na specjalną opłatę przekształceniową. Płatność za nią jest rozłożona na 20 lat.

Z tego prawa skorzystało nawet 1,5 miliona Polaków. Jednocześnie, jeżeli właściciel budynku stojącego na gruncie Skarbu Państwa zdecyduje się na płatność całej kwoty, otrzyma nawet 60 procent bonifikaty. Taki upust otrzymać można w przypadku gruntów, które są własnością Skarbu Państwa. Gminy nie mają obowiązku ich udzielania.

Nowe prawo od stycznia 2019

Przekształcenie działek komercyjnych odbędzie się później. Planuje się, że może do tego dojść w 2020 lub nawet 2021 roku. Wszystko dlatego, że na takie działanie musi wydać zgodę Komisja Europejska, ponieważ łączy się ono z niedozwoloną pomocą społeczną.

Jednocześnie wraz z wejściem w życie nowego prawa, Zarząd Mienia Skarbu Państwa wprowadził podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami, od pierwszego stycznia 2019 roku gminy mają prawo do podnoszenia raz na trzy lata opłat (dotychczas opłata wynosiła 1% wartości gruntu i o ile sama się nie zmieniała, to wartość gruntu była korygowana). Zastrzeżeniem jest jednak fakt, że te podwyżki muszą być zgodne ze wskaźnikiem Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym zmiany cen nieruchomości.

Korzystne zmiany dla właścicieli budynków

Zmiany w przepisach są korzystne dla właścicieli budynków, ponieważ mogą oni w ten sposób sporo zaoszczędzić na corocznych opłatach. Jednocześnie nie jest to korzystne dla samorządów, które stracą znaczny procent swoich wpływów. Do przekształcenia gruntu dochodzi niejako automatycznie. Na razie zmiana przepisów dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, to znaczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkalnych wielorodzinnych.

Pod takim jednak warunkiem, że połowa lokali to lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne wraz z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, pozwalającymi na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie własności, a raczej współwłasności gruntu odbywa się automatycznie i tak naprawdę nie ma się na to żadnego wpływu. Oczywiście można w tej sprawie nic nie zrobić i opłacać po prostu coroczne kwoty za raty opłaty przekształceniowej. Jednak finansowy punkt widzenia wskazuje, że zdecydowanie bardziej opłaca się skorzystać z bonifikat, zwłaszcza jeżeli grunt należy do Zarządu Mienia Skarbu Państwa. W takiej sytuacji sumarycznie zapłacić można mniej nawet o kilkadziesiąt procent, co zdecydowanie jest korzystne.

CZYTAJ KONIECZNIE Ile będzie kosztowało przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Opłaty!