Dwa lub trzy ubezpieczenia na życie. Czy odszkodowanie wypłacane jest z każdej polisy?

0
2529
ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie w najprostszym wariancie zawierane jest na całe życie, a wypłata świadczenia następuje w momencie śmierci osoby ubezpieczonej. Co dzieje się w sytuacji gdy ubezpieczony miał dwie lub więcej polis? Czy z każdej z nich będzie wypłacone odszkodowanie? Czy odszkodowanie wypłacane jest z każdej polisy?

Wyobraź sobie sytuację, ze twój pracodawca zawarł grupowe ubezpieczenie na życie dla całego waszego zespołu pracującego w tej firmie. Suma ubezpieczenia nie jest wysoka – zakładamy, że będzie to 100 000 zł za śmierć. Zdajesz sobie jednak sprawę, że razem ze swoim małżonkiem planujecie wziąć kredyt, macie sporo innych zobowiązań i kwota potrzebna do ich uregulowania jeśli ciebie zabraknie to 300 000 zł.

W takim wypadku zadajesz sobie pytania: Co dają mi dwie polisy? Czy w razie mojej śmierci, rodzina otrzyma tylko 100 000 zł z grupowej polisy, czy też dodatkowo z drugiego ubezpieczenia, które wykupisz?

4 konkretne sytuacje, w których ubezpieczenie na życie może okazać się niezbędne

Postaram się pomóc. Musisz wiedzieć, że w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie nie masz dużego wpływu na warunki i zakres takiego ubezpieczenia. Często też nie masz wyboru co do firmy, która takie ubezpieczenie oferuje. Zwykle musisz podjąć decyzję, czy decydujesz się je zawrzeć czy nie. Gdy na dodatek składkę opłaca pracodawca, szkoda z takiej oferty nie skorzystać.

Masz jednak świadomość, że kwota 100 000 zł to za mało. Decydujesz się zawrzeć drugie ubezpieczenie. Czy druga polisa powinna opiewać na sumę przynajmniej 300 000 zł (czyli takiej kwoty, która jest potrzebna), czy też wystarczy 200 000 zł?

Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia mienia (a takim ubezpieczeniem jest np. ubezpieczenie mieszkania, w przypadku szkody wypłacone będzie tylko jedno ubezpieczenie. Nawet jeśli masz takie polisy w dwóch firmach, to i tak zostanie wypłacone jedno odszkodowanie.

Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie?

Inaczej sytuacja ta wygląda w przypadku ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem osobowym. W związku z tym nawet jeśli masz kilka polis na życie, to w przypadku śmierci, uposażeni mogą wnioskować o odszkodowanie z każdej z nich. Innymi słowy, wszystko wypłaty z ubezpieczenia osobowego podlegają kumulacji. Dlaczego nie dzieje się tak w przypadku ubezpieczeń majątkowych?

Ubezpieczenie np. domu czy samochodu ma wyrównać straty związane np. z kradzieżą lub zniszczeniem przedmiotu ubezpieczenia. Każda taka polisa ma sumę ubezpieczenia odpowiadającą wartości danego przedmiotu ubezpieczenia w danym momencie. Gdyby dochodziło do wypłaty z dwóch lub większej liczby polis, odszkodowanie byłoby nawet kilkukrotnie wyższe niż wartość ubezpieczonego przedmiotu. A jak wiadomo, zadaniem ubezpieczenia nie jest „wzbogacanie” się na szkodzie, a niwelowanie jej skutków materialnych.

3 konkretne sytuacje życiowe, w których ubezpieczenie na życie NA PEWNO nie będzie ci potrzebne

Specyfiką ubezpieczeń osobowych jest natomiast to, że działają one niezależnie. Można więc pobierać odszkodowanie z każdej polisy. Mało tego. W znacznej większości polis istnieje model podniesienia sumy ubezpieczenia w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. W największym uproszczeniu można więc rzec, że jest to element NNW wpleciony w ubezpieczenie na życie. Jak to działa? Tłumaczę na przykładzie

Przykład:
Jeśli suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 100 000 zł, to zwykle w tej samej umowie mamy zapis, że w razie nieszczęśliwego wypadku suma ubezpieczenia też wynosi 100 000 zł. Co to oznacza? Jeśli osoba ubezpieczenia poniesie śmierć, np. z racji sędziwego wieku, to uposażonym będzie wypłacona kwota 100 000 zł. Jeśli jednak zgon ten nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku, to uposażeni otrzymają dodatkowe 100 000 zł (czyli w sumie 200 000 zł) bo tak zapisano w umowie ubezpieczenia.

No dobrze, a co z naszym założeniem z początku tekstu? Jeśli ubezpieczony poniesie śmierć, to odszkodowanie będzie wypłacone z polisy grupowej pracodawcy. Gdyby zawarł dodatkowe ubezpieczenie indywidualne, to uposażeni otrzymają pieniądze również z takiej polisy.

W rzeczonej sytuacji dla zapewnienia sumy ubezpieczenia 300 000 zł, wystarczy wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie na kwotę 200 000 zł. Brakujące 100 000 zł jest zawarte w polisie grupowej.

Polisa grupowa, a zmiana pracy

Pojawia się pytanie a co w momencie zmiany pracy? Każdy pracownik, który podlega ubezpieczeniu w ramach grupowej polisy, będzie mógł ją zamienić na ubezpieczenie indywidualne. Taką opcję na pewno dają najwięksi ubezpieczyciele, tacy jak PZU, Warta, czy Aviva albo Nationale Nederlanden. W takiej sytuacji dopasowujemy sumę ubezpieczenie do już posiadanej polisy

Czy wiesz, że…

Jeśli osoba ubezpieczona poniesie śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, to odszkodowanie będzie wypłacone z wszystkich polis na życie, które zostały wcześniej zawarte. Zupełnie niezależnie można też wnioskować o odszkodowanie z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy. Wszystkie te kwoty będą skumulowane.