Dziedziczenie po małżonku a rozdzielność majątkowa. Różnice

0
8522
dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa, czyli popularna intercyza, to dokument podpisywany pomiędzy małżonkami, często tuż po ślubie, który ma zadbać o ich niezależność. Oznacza to, że każda ze stron będzie samodzielnie dysponowała swoim majątkiem i nie będzie on wspólny. Jaka jest różnica między dziedziczeniem po małżonku a rozdzielnością majątkową.

W takim przypadku na przykład nie przechodzą na małżonka długi zaciągnięte przez drugą stronę. Wiele par decyduje się na jej zawarcie, na przykład wówczas, kiedy jedna ze stron ma dużo większy majątek niż druga. Muszą się na to dobrowolnie zgodzić dwie strony.

Rozdzielność majątkowa a spadek

W codziennym życiu posiadanie intercyzy nie zmienia zbyt wiele. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy małżonek umrze? W jaki sposób wówczas dochodzi do podziału majątku i czy druga strona ma prawo do jakichkolwiek pieniędzy?

Rozdzielność majątkowa nie wpływa bezpośrednio na dziedziczenie ustawowe obecne pomiędzy małżonkami. Druga strona ma prawo do dziedziczenia majątku, który wchodzi bezpośrednio w skład osobistego majątku drugiej strony. W tej sytuacji nawet, jeżeli za życia małżonka nie miał do tych pieniędzy, nieruchomości, samochodu lub innych rzeczy żadnych praw, zmienia się to po śmierci.

Małżonek również w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej ma prawo do dziedziczenia na zasadach ogólnych, przez które rozumie się: części równe z dziećmi małżonka lub jego zstępnymi (nie mniej niż ¼ spadku) lub połowa spadku przy dziedziczeniu z rodzicami albo rodzicami, rodzeństwem i jego zstępnymi.

W niektórych przypadkach takich małżonek może odziedziczyć nawet cały spadek.

Różnice w dziedziczeniu w przypadku rozdzielności majątkowej

Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnocie małżeńskiej, kiedy jedna ze stron umiera, majątek dzielony jest na dwie części. Jedna część pozostają własnością żyjącego małżonka, a dopiero ta druga połowa podlega dziedziczeniu, także przez żyjącego małżonka.

Różnica pomiędzy rozdzielnością majątkową a jej brakiem dotyczy wyrównania dorobków. W przypadku ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, z chwilą śmierci jednego z małżonków dochodzi do wyrównania dorobku małżonków. Przez dorobek rozumie się wzrost wartości majątku od chwili podpisania rozdzielności majątkowej.

Wyrównanie dorobków oznacza więc konieczność zapłaty odpowiedniej kwoty lub przeniesienia praw majątkowych w przypadku śmierci jednej ze stron. Dochodzi do niego pomiędzy spadkobiercami a żyjącym małżonkiem. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny. Z ważnych powodów, każdy z małżonków może dążyć do zmniejszenia tego obowiązku.

Rozdzielność majątkowa – przykład

Małżonkowie bez rozdzielności majątkowej posiadają dom oraz mają dwójkę dzieci. Po śmierci męża, jego żona będzie dysponowała połową domu oraz dodatkowo jedną trzecią z połowy jej zmarłego męża. Dzieci otrzymają po 1/3 z połowy wchodzącej w skład masy spadkowej. Reasumując: żona będzie miała 4/6 domu, a jej dzieci po 1/6 każde.

W tej samej sytuacji, gdyby małżonkowie mieli podpisaną rozdzielność majątkową, a dom należał do majątku osobistego zmarłego męża, to każde z trojga spadkobierców otrzymałoby po 1/3 domu. W tym przypadku różnica dla żony wynosi 4/6 (2/3) do 1/3, czyli otrzyma proporcjonalnie mniejszy majątek. Warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku, kiedy dom zostałby zakupiony już po ślubie, a rozdzielność majątkowa podpisana już po zakupie, dom podlega dziedziczeniu w ten sam sposób, co w przypadku braku rozdzielności majątkowej, ponieważ wówczas każde z małżonków posiadało po jego połowie.

Najważniejsza informacja jest taka, że rozdzielność majątkowa nie wpływa bezpośrednio na sposób dziedziczenia ustawowego. Różnica pomiędzy brakiem rozdzielności w tym wypadku skupia się na wielkości majątku, który dziedziczy żyjący małżonek. W przypadku kiedy małżonkowie korzystali z rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, dochodzi do tego również już po śmierci jednej ze stron.

NASZA PORADA Jak dziedziczy się majątek po kimś? Na co zwrócić uwagę przy dziedziczeniu majątku?