Fundusz Gwarancyjny – dlaczego pieniądze warto trzymać w kilku bankach?

0
775
historia pieniądza

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która odpowiada za to by w razie bankructwa banku lub SKOKU powierzone im pieniądze trafiły z powrotem do właściciela, czyli klienta banku.

Podstawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest dbanie o bezpieczeństwo finansowe w Polsce. BFG ma utrzymywać stabilność banków i SKOK ale i budować zaufanie do banków. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi działalność konkretnej instytucji, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za to by właściciele odzyskali swoje pieniądze.

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Prawo bardzo dokładnie określa zadania BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

– udziela bankom i SKOKom pożyczek, poręczeń i gwarancji, jeśli są zagrożone niewypłacalnością

– czuwa nad procesem restrukturyzacji banku, a także wtedy gdy bank jest przejmowany przez inny

– no i oczywiście zwraca pieniądze klientom, jeśli działalność banku albo SKOKu została zawieszona przez KNF

Wysokość gwarancji BFG

BFG daje gwarancję zwrotu 100 proc. środków klientom banku, o ile nie jest to więcej niż równowartość 100 tys. euro. Jeśli środki te są zdeponowane na lokacie, to klient otrzyma kapitał plus odsetki. Nie ma znaczenia w jakiej walucie zostały w banku zdeponowane pieniądze. Gwarancja przysługuje zawsze ale pieniądze będą zwrócone w polskiej walucie.

Jak się zabezpieczyć przed bankructwem banku?

Całkowitej pewności, że bank, któremu powierzamy pieniądze nie zbankrutuje, mieć nie możemy. Jesteśmy natomiast w stanie ograniczyć ryzyko skutków takiej niewypłacalności. Najlepiej w takiej sytuacji podliczyć dokładnie ile mamy pieniędzy. Jeśli jest ich więcej niż równowartość 100 tysięcy euro, to powinniśmy tę kwotę podzielić i wpłacić do kilku banków. Wtedy, w przypadku problemów jednego z nich, możemy mieć pewność, że będziemy w stanie odzyskać całość środków.

Warto wiedzieć, że BFG nie odpowiada za produkty finansowe sprzedawane za pośrednictwem banku takie jak np. polisy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Są to bowiem produkty, za które odpowiada nie bank, a inny podmiot. Dobrze więc sprawdzić, kto za danym produktem „stoi”.

Czy przedsiębiorca też jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należy się osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostkom, które mają zdolność prawną, szkolnym kasom oszczędności i pracowniczym kasom pożyczkowym. Warto wiedzieć, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zapewnia w takiej sytuacji wypłaty depozytów głównym właścicielom, a także kadrze, która zarządza danym bankiem.