Grunty rolne po zmianach. Czy opłaca się kupić ziemię od rolnika?

0
2815
grunty rolne

Jak kupić grunty rolne po zmianach? 26 czerwca 2019 roku weszły w życie przepisy ułatwiające zakup ziemi rolnej przez osoby nie będące rolnikami. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego daje zielone światło dla każdego, kto chce zakupić grunty rolne. Teraz można kupić 1 ha działki rolnej. Do niedawna górna granica powierzchni takiej działki wynosiła 30 arów (0,3 ha). Grunty rolne po zmianach. Czy opłaca się kupić ziemię od rolnika?

Co zmieniło się w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego?

W polskim prawodawstwie czasem zdarza się, że jedna ustawa jest dwukrotnie nowelizowana podczas tej samej kadencji parlamentu. Często, taka sytuacja wiąże się z dość dużą dezorientacją co do aktualnego stanu prawnego. Podobnie było w przypadku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jak szukać taniej działki budowlanej. Na co uważać?

Na początku obecnej kadencji, w 2016 roku posłowie zdecydowali o znacznym ograniczeniu możliwości obrotu ziemią rolną. Argumentowali to obawami przed spekulacjami na tego typu nieruchomościach. Szybko okazało się że ustawa dość poważnie utrudniła obrót działkami rolnymi. Z tego powodu trzy lata później została znacznie złagodzona.

Grunty rolne. Jak dużą działkę mogę kupić od rolnika?

Zakup działki rolnej bardzo często był dla wielu osób szansą na nabycie stosunkowo taniej nieruchomości, na której po spełnieniu określonych prawem wymogów można było rozpocząć budowę domu. W wielu miastach istnieją plany zagospodarowania przestrzennego przewidujące zabudowę części gruntów. W innych przypadkach należało postarać się o warunki zabudowy.

Zakup działki rolnej – czy da się na niej wybudować dom?

Dość restrykcyjna nowelizacja z 2016 roku znacznie utrudniła realizację takich planów inwestycyjnych. Wprowadziła bowiem zasadę, że osoba nie będąca rolnikiem mogła kupić działkę rolną o maksymalnej powierzchni 0,3 ha.

Wyjątkiem stanowiły nieruchomości zabudowane – tu limit wzrastał do 0,5 ha. Nowelizacja obowiązująca od 26 czerwca 2019 roku pozwala na zakup takiej nieruchomości o znacznie większej powierzchni – do 1 ha. Warto jednak pamiętać, że nabywca nie będzie mógł jej sprzedać przed upływem pięciu lat. To i tak bardziej komfortowe rozwiązanie – do tej pory okres ten był dwa razy dłuższy.

Gdzie najłatwiej kupić działki rolne?

W myśl nowych przepisów, o ułatwieniach mogą mówić osoby planujące kupić działkę rolną w granicach administracyjnych miasta. W Polsce nadal na terenie miast znajdują się tysiące hektarów takich nieruchomości. Takie przepisy stanowią, że na takich obszarach będzie można kupić nieograniczoną liczbą działek – jednak każda z nich nie może większej powierzchni niż 1 ha. Zupełnie inaczej wygląda to na wsi, gdzie osoba nie będąca rolnikiem może zakupić maksymalnie jedną działkę o powierzchni nie przekraczającej 1 hektara gruntu.

Podział działki rolnej w przypadku rozwodu

Nowe zasady dotyczą nie tylko transakcji kupna działek rolnych ale także w przypadku uzyskania prawa własności tych gruntów np. na drodze podziału majątku wspólnego w wyniku rozwodu, postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, zniesienia współwłasności a także przekształcenia lub łączenia spółek.

Prawo pierwokupu działki przez państwo

Co ważne, podobnie jak w dotychczas obowiązujących przepisach  każdą działkę wystawioną na sprzedaż może kupić Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta ma zagwarantowane w ustawie prawo pierwokupu gruntów.

Na skorzystanie z niego ma równy miesiąc. Jeśli tak się nie stanie, działka bez problemów będzie mogła zmienić właściciela. Z dotychczasowej praktyki wynika, że KOWR nie korzystał z tej opcji zbyt często.

Kredyt hipoteczny? Uważaj na bankowe pułapki

Czy zakup działki rolnej się opłaca?

Atutem zakupu działki rolnej oprócz spokojnej lokalizacji jest także jej cena, dużo niższa od działek budowlanych. Jest ona zależna m.in. od klasy gruntu ornego. Trzeba pamiętać że wyższa klasa wiąże się nie tylko z wyższą ceną ale także większymi trudnościami i kosztami związanymi z odrolnieniem, które jest niezbędne jeśli planujemy budowę domu.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie danych GUS, średnia cena gruntów rolnych najwyższa jest w województwie wielkopolskim 63,5 tys. zł/ha, najniższa zaś na Podkarpaciu 26,6 tys. zł/ha. Są jednak miejsca gdzie za grunty o najniższej klasie zapłacimy mniej niż 20 tys. zł – tak jest m.in. w województwie świętokrzyskim, gdzie średnio jeden hektar działki z klasą V i VI wyceniany jest na ok.  17,9 tys. złotych.

Czytaj również: Zdolność kredytowa. Podstawowe informacje