Ile będzie kosztowało przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Opłaty!

0
874
uzytkowanie

Użytkowanie wieczyste obecnie już nie istnieje. Na mocy nowych przepisów, każdy ma prawo własności do gruntu, na którym stoi jego dom. Dotyczy to tych gruntów, które dotychczas były własnością samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa. Ile będzie kosztowało przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Opłaty!

Opłaty za przekształcenie

Do tej pory osoby korzystające z użytkowania wieczystego opłacały opłatę roczną. Obecnie zamieniona zostanie ona na opłatę przekształceniową. Ile będzie kosztowało przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Ta kwota jest bardzo zróżnicowana, ale z pewnością atrakcyjna. Dodatkowo płatność jest rozłożona na 20 lat.

Jednak jeżeli grunt należy do Skarbu Państwa i jego właściciel zdecyduje się na opłacenie całości kwoty z góry, otrzymać może bonifikatę wynoszącą nawet 60 procent. Jednostki samorządu terytorialnego nie muszą wcale oferować tego typu upustu. Jednak trzeba stwierdzić, że większość gmin się na to zdecydowała, a oferowane upusty są naprawdę duże, na przykład w Gdańsku to aż 95%.

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Opłata przekształceniowa to kwota, którą opłaca się przez kolejnych 20 lat. Jest ona równa wysokości raty za użytkowanie wieczyste właściwe na pierwszego stycznia 2019 roku, czyli do dnia przekształcenia. Taka procedura sprawiła, że pod koniec 2018 roku urzędy gminy starały się podwyższyć ratę opłaty za użytkowanie wieczyste tylko po to, aby móc czerpać jak największe zyski.

W razie wątpliwości w te kwestii zwrócić się można do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które powinno rozstrzygnąć spór. Warto pamiętać, że sama opłata przekształceniowa nie może być aktualizowana częściej niż co trzy lata, kierując się przy tym wskaźnikiem GUS.

W jaki sposób przebiega przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

W pierwszej kolejności do przekształcenia są przeznaczone działki pod domami i blokami (grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, to znaczy budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkalne wielorodzinne, pod warunkiem, że połowa lokali to lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne wraz z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, pozwalającymi na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

W przypadku działek komercyjnych do przekształcenia dojdzie później, z powodu prawa Unii Europejskiego traktującego to jako niedozwoloną pomoc społeczną.

Czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest opłacalne? Zdecydowanie, ponieważ odbije się to na kosztach corocznych opłat. Poza tym posiadając pełną własność do gruntu, można nieco inaczej nim dysponować. Stracą na tym jednak gminy, dla których zyski z opłat za użytkowanie wieczyste były istotnym elementem budżetu.

Proces przekształcenia trwa już od początku 2019 roku

Pomimo że proces przekształcenia trwa od początku 2019 roku, już zaledwie po kilku miesiącach funkcjonowania podjęto decyzję na temat uproszczenia procedury. Dzięki temu uda się dostarczyć zaświadczenia do wszystkich właścicieli jeszcze w 2019 roku.

Na czym polegają te uproszczenia? Jednym z głównych jest wyeliminowanie blokowania przekształcenia z powodu konieczności podziału nieruchomości, jeżeli na gruncie poza mieszkalnymi są jeszcze inne budynku. Jeżeli jednak podział taki okazać się ma niezbędny, również odbywa się on w zdecydowanie prostszej formie.

Warto pamiętać o tym, że do przekształcenia gruntów doszło automatycznie. Nie musi w tym uczestniczyć jego właściciel. Do końca roku natomiast gminy mają czas na wydanie stosownego zaświadczenia. Zbiega się to z czasem wpłacania pieniędzy z tytułu użytkowania wieczystego.

W takim przypadku zaleca się, jeżeli nie zostało wydane stosowne zaświadczenie, o zwrócenie się do właściwego urzędu z pytaniem. Jednak jeżeli ktoś zapłaci opłatę za użytkowanie wieczyste według starych zasad, także nie ma powodu do zmartwień.  Po prostu pieniądze te mają zostać automatycznie przeksięgowane na poczet opłaty przekształceniowej.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ Przekształcenie użytkowania wieczystego w 2019 roku. Procedura i koszty