Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Na co zwrócić uwagę?

0
746
kredyt hipoteczny

Obecnie większość osób kupujących nieruchomości nie robi tego za gotówkę, a zaciąga kredyt hipoteczny, który pokrywa należność za dom lub mieszkanie. Taki kredyt często jest brany nawet na kilkadziesiąt lat. Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Na co zwrócić uwagę?

Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy ktoś nie chce z różnych powodów mieszkać przez tyle czasu w kupionym domu lub mieszkaniu? Czy nieruchomość z kredytem hipotecznym w ogóle można sprzedać?

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo rozwinięty. Wraz z tym rozwinięciem doszło do powstania bardziej elastycznych ofert proponowanych przez banki. Te instytucje finansowe są w stanie dopasować się do bardzo wielu okoliczności, pozwalając coraz szerszej grupie klientów korzystać z kredytów hipotecznych. Przedstawiona we wstępie sytuacja także nie należy do rzadkości.

Z tego powodu oczywiście możliwa jest sprzedaż domu, mieszkania, działki etc. na której ciąży hipoteka. Wówczas jednak należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Będą one istotne zarówno dla strony sprzedającej, jak i kupującej. To kupujący bowiem może mieć obawy związane z zakupem nieruchomości obarczonej hipoteką.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym krok po kroku

Bank zabezpiecza swoje interesy i prawa do kupionego na kredyt mieszkania dokonując odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. To jednak osoba spłacająca kredyt jest realnym właścicielem mieszania i dlatego może ona nim rozporządzać.

Pierwszym krokiem dla sprzedającego jest udanie się do swojego banku, w którym wzięty był kredyt, w celu otrzymania stosownego zaświadczenia stwierdzającego, jakiej wielkości kwota pozostała do spłaty (wraz z odsetkami oczywiście). Następnie czas poszukać klientów chętnych na zakup nieruchomości. Warto już na wstępie poinformować zainteresowanych, że sprzedaż dotyczy nieruchomości obarczonej hipoteką.

Umowa a potem wykreślenie z hipoteki

Dalszy krok to sporządzenie umowy przedwstępnej z zainteresowanym, która nie będzie się zasadniczo różnić niczym od standardowej. Można ją sporządzić po prostu na piśmie, ale lepsze zabezpieczenie daje spisanie jej w formie aktu notarialnego. W umowie przedwstępnej nie może zabraknąć zapisu o podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży, na dwie części. Jedna z nich zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązania kredytowego, natomiast druga będzie wypłacona sprzedającemu. Osoba nabywająca nieruchomość musi opłacić podatek. Koszty notariusza mogą być dzielone na dwie części.

Kolejny krok to wystąpienie przez właściciela mieszkania do sądu o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. W tym celu skorzystać trzeba z formularza KW-WPIS. Do wniosku załącza się oświadczenie banku o spłacie całości kredytu oraz potwierdzenie wpłaty opłaty sądowej. Po tym kroku sprzedaż mieszkania obarczonego hipoteką niczym się nie różni od sprzedaży każdego innego mieszkania.

Niezbędne dokumenty

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wymaga przygotowania dokumentu wstępnego, czyli zaświadczenia o wysokości zadłużenia. Ten dokument zawierać musi kilka niezbędnych elementów. Należy do nich kwota zadłużenia wymieniona wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi, takimi jak odsetki, prowizje, opłaty. Oprócz tego potrzebne są dokładne dane osoby mającej kredyt, numer konta, na której znaleźć się ma przelew z różnicą pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania, a pozostałym do spłaty kredytem.

Potrzebna jest także data udzielenia kredytu, zgoda banku na to, aby wierzytelność została jednorazowo spłacona oraz zgoda banku na natychmiastowe wykreślenie hipoteki po spłaceniu długu. To bardzo ważny element, tak zwana promesa, która jest ważna tylko przez 30 dni.

Sprzedający nieruchomość ma oczywiście możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu za własną gotówkę. Czy jest to korzystne rozwiązanie? Zależy to od umowy, jaka została podpisana z bankiem. Za gotówkę mieszkanie może kupić także nabywca i to wtedy z tej gotówki spłacane są roszczenia banku.

NASZA SZCZEGÓŁOWA PORADA Jak sprzedać nieruchomość. Formalności