Jak sprzedać nieruchomość. Formalności

0
782
nieruchomości

Jak sprzedać nieruchomość. Formalności. Umowa sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego

Sprzedaż bądź kupno nieruchomości to najczęściej naprawdę spora inwestycja, dlatego warto do tego wydarzenia odpowiednio się przygotować, także od strony prawnej.

Co jest potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości?

W przypadku sprzedaży oraz kupna nieruchomości konieczne jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Jej zawarcie w innej formie sprawia, że w świetle prawa jest ona nieważna. Dlatego strony zainteresowane taką transakcją do notariusza udają się z kompletem dokumentów. W ich skład wchodzą:

  • Dowód osobisty;
  • Odpis z księgi wieczystej;
  • Tytuł prawny nabycia danego lokalu (na przykład akt notarialny umowy sprzedaży, darowizna, dokumenty poświadczające otrzymanie nieruchomości na drodze spadku i tym podobne);
  • Inne dokumenty, które notariusz uzna za niezbędne.

W niektórych przypadkach może okazać się, że dokumentów tych będzie więcej, więc dobrym pomysłem jest wcześniejsze sprawdzenie tego u notariusza.

Podstawowe elementy umowy sprzedaży nieruchomości

Do podstawowych elementów umowy sprzedaży nieruchomości należą dane takie jak imiona i nazwiska obu stron; seria i numer dowodów osobistych; imiona rodziców; adresy zamieszkania oraz w niektórych przypadkach numery NIP. Osoby prawne muszą podać również dane firmy.

Przedmiot umowy

Kluczową informacją na umowie sprzedaży nieruchomości jest jej określenie. To znaczy zawarty musi być adres, powierzchnia nieruchomości, numer księgi wieczystej, a także dane pochodzące z ewidencji gruntów, budynków oraz lokali. Wszelkie te informacje muszą pozwalać na jednoznaczne określenie danej nieruchomości i jej zlokalizowanie.

Bardzo istotna jest kwestia ceny, jaka proponowana jest za dany budynek, działkę lub mieszkanie. Jeżeli brakuje któregoś tych elementów, cała umowa uznawana jest za nieważną.

Elementy niekonieczne

Są również elementy, które niekoniecznie muszą, ale czasami znajdują się na umowie sprzedaży nieruchomości z różnorodnych przyczyn. W przypadku nieruchomości bardzo istotny jest termin jej wydania. Dość często zdarza się bowiem, że osoba sprzedająca chce jeszcze przez jakiś czas zamieszkiwać w danym mieszkaniu lub domu.

W umowie powinna znaleźć się informacja również na temat dodatkowych kosztów, które ponieść musi kupujący i sprzedający. W sytuacji, kiedy przed aktem notarialnym sporządzana była umowa przedwstępna (nie musi mieć ona formy notarialnej) i wynikały z nich jakieś wzajemne zobowiązania, to taka informacja także ma obowiązek pojawić się w umowie sprzedaży nieruchomości.

Przebieg podpisania umowy sprzedaży nieruchomości

Wcześniejsze zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów znacząco upraszcza przebieg podpisania umowy i sprawia, że nie są wówczas niezbędne żadne dodatkowe dane.

Notariusz, który otrzymał komplet wszelkich informacji, sporządza umowę, którą zaakceptować muszą dwie strony tej relacji. Może być również tak, że to kupujący lub sprzedający dostarczają własny wzór umowy, który jest sprawdzany przez notariusza. Wówczas również musi on zostać przedstawiony do akceptacji.

Dzieje się to poprzez odczytanie dokumentu w obecności dwóch stron. Każda strona umowy oraz notariusz muszą postawić swoją parafkę na każdej stronie dokumentu, a także podpisać się na jego końcu. W taki sposób akt notarialny staje się ważne. Strony otrzymują kopie tych dokumentów, a ich oryginał pozostaje u notariusza. Jego obowiązkiem jest  również powiadomienie sądu i niezbędnych urzędów, a także opłacenie podatku, jeżeli to jest wymagane.

Kupujący opłaca jego wartość. Kupujący także zazwyczaj pokrywa koszty opłat notarialnych związanych z zakupem oraz opłaty sądowe. Prawnik przy wyliczeniu swojego wynagrodzenia kieruje się taksą notarialną. Jednak wynagrodzenie notariusza w niewielkim stopniu może się różnić w zależności od wybranej kancelarii. Wybrać można usługi dowolnego prawnika, nie musi to być wcale osoba z tej samej miejscowości.