Jak zastrzec kartę płatniczą w razie kradzieży?

0
1155
karta płatnicza

O kradzieży karty płatniczej należy niezwłocznie poinformować bank. Jeśli nie zrobimy tego natychmiast, instytucja finansowa może uznać to za podstawę do odmowy zwrotu utraconych z konta pieniędzy.

Zastrzec kartę płatniczą można telefonicznie, osobiście w placówce bankowej lub za pomocą aplikacji mobilnej. „Plastik” można zablokować zarówno definitywnie, jak i czasowo.

Niezwłocznie poinformuj bank o kradzieży karty płatniczej

W przypadku kradzieży karty płatniczej należy natychmiast poinformować o tym bank. Natomiast jeśli natychmiast nie powiadomimy o tym fakcie instytucji finansowej, może ona zgodnie z regulaminem odmówić nam wypłaty utraconych środków. W zależności od banku, kartę płatniczą można zastrzec:

  • dzwoniąc na infolinię bankową pod wskazany numer telefonu,
  • odwiedzając stacjonarną placówkę banku (konieczne będzie okazanie dowodu osobistego),
  • korzystając z systemu bankowości internetowej lub mobilnej.

System Zastrzegania Kart Płatniczych – ratunek dla zapominalskich klientów banków

Jednak klienci banków często nie mają zapisanych w pamięci smartfonów numerów infolinii bankowych, nie mogą odwiedzić placówki bankowej, czy nie posiadają dostępów do internetowego lub mobilnego systemu bankowości. W takim przypadku mogą skorzystać ze stworzonego przez Związek Banków Polskich (ZBP) – Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych. Wystarczy zadzwonić na infolinię pod numer 828 828 828 i zastrzec utracony „plastik”.

W ten sposób można zastrzec jednocześnie kilka kart płatniczych w różnych instytucjach finansowych. Większość największych polskich banków przystąpiło do Systemu stworzonego przez ZBP.

Zgłoszenie kradzieży karty płatniczej policji

Oprócz zastrzeżenia „plastiku”, niektóre banki, jak np. PKO BP czy Bank Millennium wymagają w regulaminie zgłoszenia jego kradzieży na policji. Z kolei BNP Paribas Bank Polska dodatkowo domaga się od klientów pisemnego zaświadczenia wydanego przez policję lub prokuraturę. Powinnno ono zawierać datę, miejsce i szczegółowy opis okoliczności utraty karty płatniczej.

Definitywne i czasowe zastrzeżenie karty płatniczej

Należy pamiętać, że jeżeli zastrzeżemy w banku utraconą kartę płatniczą, a następnie ją znajdziemy, to nie będziemy mieli możliwości ponownego korzystania z niej. W takim przypadku możemy jedynie wyrobić nowy „plastik”. Jednak jeśli jesteśmy pewni, że karta płatnicza nie została skradziona, a np. położyliśmy ją w domu w niewiadomym miejscu, warto w takiej sytuacji skorzystać z blokady czasowej.

Taką możliwość oferują największe polskie banki. W niektórych z nich można czasowo zablokować kartę płatniczą za pośrednictwem aplikacji mobilnej – m.in. w Alior Banku, Getin Banku, Idea Banku, ING, mBanku, Millennium, Pekao S.A., PKO BP i Santanderze. Tego typu usługa może być przydatna nie tylko w momencie chwilowej utraty „plastiku”. Możemy z niej również skorzystać wybierając się na koncert, mecz piłkarski czy inne zatłoczone miejsce. Następnie po powrocie z imprezy możemy ponownie odblokować kartę płatniczą.

Jednak czasowa blokada nie chroni w 100 proc. przed złodziejem. Jeśli pozna on dane wrażliwe, jak numer karty, kod CVC2/CVV2 i datę ważności – może ich użyć po odblokowaniu karty płatniczej przez jej właściciela. W efekcie po jakimś czasie może okazać się, że ktoś za pomocą naszej karty płatniczej płaci za zakupy w internecie.

Utrata karty płatniczej a odmowa wypłaty rekompensaty przez bank

Bank jedynie w dwóch przypadkach może odmówić klientowi zwrotu środków w razie zgłoszenia przez niego nieautoryzowanych transakcji dokonanych za pomocą jego karty płatniczej: jeśli umyślnie do niej dopuścił, a także gdy była ona rezultatem rażącej niedbałości. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, posiadacz „plastiku” powinien dochować następujących obowiązków:

  • podpisać kartę płatniczą w wyznaczonym miejscu,
  • zadbać, aby numer PIN nie wpadł w niepowołane ręce. Bank może np. odmówić zwrotu utraconych z konta pieniędzy, jeśli PIN był zapisany bezpośrednio na karcie płatniczej,
  • nie przekazywać karty płatniczej osobom trzecim,
  • przechowywać kartę płatniczą w bezpiecznym miejscu,
  • niezwłocznie zgłosić utratę karty płatniczej. Jeżeli bank uzna, że nie zastrzeżono jej natychmiast po stwierdzeniu jej braku, może odmówić zwrotu utraconych z konta pieniędzy.