Kiedy ubezpieczyciel może zażądać badania lekarskiego?

0
2064

Zawieranie wieloletnich umów, w każdej dziedzinie życia wiąże się z wieloma formalnościami. Ich celem jest odpowiednie zabezpieczenie stron. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczeń na życie, które czasem wiążą się z dodatkową diagnostyką stanu zdrowia. Kiedy ubezpieczyciel może zażądać badania lekarskiego? – Sprawdziliśmy

Badanie lekarskie a ubezpieczenie na życie

Odpowiedź na pytanie, kiedy ubezpieczyciel może zażądać badania lekarskiego może brzmieć bardzo ogólnie: zawsze wtedy kiedy uzna to za wskazane. W praktyce decyzja o skierowaniu klienta do przychodni zdrowia ogranicza się do kilku uzasadnionych przypadków. Nie ma to rzecz jasna nic wspólnego z troską o nasze samopoczucie ale jest biznesowym działaniem, nastawionym na rzetelne i skrupulatne wyliczenie wszelkiego rodzaju ryzyk, które bierze na siebie ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie na życie dożywotnie czy terminowe. Co wybrać?

Jak wyglądają badania na zlecenie firmy ubezpieczeniowej?

Możemy być pewni, że takie badanie zostanie przeprowadzone przez lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela. Mają oni zazwyczaj podpisane umowy z przychodniami lub konkretnymi specjalistami, którzy wykonują podstawowe badania kontrolne. Są one podobne do tych, jakie przeprowadzane są okresowo w związku z zatrudnieniem.

Najczęstsze badania na zlecenie ubezpieczycieli

– Pomiar ciśnienia krwi

– określenie BMI na podstawie wzrosty i wagi

– Badanie EKG (opcjonalnie)

– Badanie krwi (czasami)

Podczas takiej wizyty będziemy musieli odpowiedzieć także na kilka pytań związanych z dotychczasową sytuacją zdrowotną, przebytymi zabiegami i chorobami, a także nałogami. Możemy być pewni, że zostaniemy zapytani o to czy i w jakich ilościach palimy papierosy oraz czy często sięgamy po alkohol.

Dwa lub trzy ubezpieczenia na życie. Czy odszkodowanie wypłacane jest z każdej polisy?

Kiedy ubezpieczyciel wyśle mnie na badania?

Decydując się na ubezpieczenie, które zakłada bardzo wysoką sumę ubezpieczenia wypłaconą w chwili naszej śmierci, możemy być pewni, że zostaniemy poproszeni o wykonanie konkretnych badań. Bez nich, zawarcie umowy na oczekiwanych przez nas warunkach może być niemożliwe. Inny, bardzo oczywisty przypadek to zaawansowany wiek ubezpieczonego – jak wiadomo im jesteśmy starsi tym wyższe jest prawdopodobieństwo chorób i schorzeń, które mogą doprowadzić do śmierci. Po komplet wyników badań wysłani zostaniemy także wtedy gdy wykonujemy specyficzny zawód, który może wiązać się z dużym ryzykiem choroby. Będzie tak z pewnością w przypadku górników czy pracowników produkcji w firmach chemicznych, metalurgicznych. Zdarza się, że dodatkowe badania muszą wykonać… pielęgniarki czy lekarze z uwagi na ryzyko zarażenia się groźnymi chorobami.

Które firmy ubezpieczeniowe mają najlepszą obsługę? Ranking. Portalkonsumenta.pl przetestował pierwszy kontakt z klientem…

Często decyzja o konieczności wykonania badań jest wydawana indywidualnie na podstawie szczerej rozmowy z klientem. Jeśli chorujemy na przewlekłą chorobę, ulegliśmy w przeszłości poważnemu wypadkowi lub przeszliśmy wylew czy zawał serca musimy liczyć się z koniecznością dodatkowej diagnostyki na życzenie ubezpieczyciela. Wykrycie problemów zdrowotnych zazwyczaj przekłada się zarówno na wysokość składki jak również zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Praktyka stosowana przez firmy ubezpieczeniowe pokazuje, że im jesteśmy młodsi tym mniejsze prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia badań lekarskich. Zazwyczaj procedury związane ze zdrowiem ograniczają się do wypełnienia deklaracji lub ankiety (patrz poniżej). Najmniejsze prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzania diagnostyki medycznej dotyczy osób poniżej 40 roku życia, które dotąd nie miały poważniejszych problemów zdrowotnych – co wykazały w ankiecie.

Deklaracja o stanie zdrowia

W przypadku młodszych klientów, przy wysokiej sumie ubezpieczenia czasem wystarczy podpisanie lub wypełnienie deklaracji o stanie zdrowia, w której potwierdzamy, że nie chorujemy na przewlekłe schorzenia (często wyszczególnione w obszernej liście). Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy podpisać takiej deklaracji lub twierdząco (bądź przecząco) odpowiedzieć na niektóre z pytań, zostaniemy skierowani na dodatkowe badania. Zatajanie informacji o stanie zdrowia nie ma tutaj większego sensu bowiem w razie śmierci może spowodować odmowę wypłacenia całości lub części należnego świadczenia.

Co jeśli lekarz wyda negatywną opinię na temat stanu zdrowia?

Po pierwsze, jeśli badanie przeprowadzone na zlecenie zakładu ubezpieczeniowego nie wyszło pomyślnie, często kierowani jesteśmy na dodatkowe badania. Co jest dobre zarówno dla klienta, który może zweryfikować raz jeszcze niepokojące informacje, jak również dla ubezpieczyciela, który będzie miał pewność co do istniejących ryzyk zdrowotnych.

 Terminowe ubezpieczenie na życie

W wielu przypadkach, negatywna opinia lekarza na temat stanu naszego zdrowia, zdiagnozowanie śmiertelnej choroby lub schorzenia, które znajduje się na liście wyłączeń w polisie może spowodować, że umowa ubezpieczeniowa nie zostanie zawarta. Nie oznacza to jednak, że nasz stan zdrowia przekreśla jakąkolwiek formę ochrony ubezpieczeniowej. Na rynku nie brakuje produktów dedykowanych także dla osób zmagających się z poważnymi chorobami, w tym nieuleczalnymi.

Zatajanie informacji o stanie zdrowia w ankiecie ubezpieczeniowej

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych, szczególnie w procedurze online, prosi klienta o wypełnienie tzw. ankiety zdrowotnej, w której zadaje czasem bardzo szczegółowe pytania dotyczące naszej kondycji, przebytych chorób, a także nałogów. W tym wypadku, warto odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą. Wbrew pozorom, przekazane informacje w bardzo prosty sposób można zweryfikować – nawet po śmierci ubezpieczonego. Przed wypłaceniem odszkodowania, ubezpieczyciel może poprosić o pełną dokumentację medyczną danej osoby i porównać zawarte w niej informacje z odpowiedziami zaznaczonymi w ankiecie. Jeżeli będą istniały rozbieżności, może pojawić się problem z wypłatą części lub całości przysługującego świadczenia. Mijając się z prawdą w ankiecie, narażamy rodzinę na nieprzyjemną batalię, która może zostać przegrana.

Dobra strona badań na zlecenie ubezpieczalni

Jak wynika ze statystyk, ponad połowa Polaków unika regularnych badań profilaktycznych. W wielu przypadkach takie zaniedbanie prowadzi do zbyt późnego wykrycia chorób, często w momencie w którym nie można podjąć już efektywnego leczenia. Warto zatem potraktować skierowanie od ubezpieczyciela jako dodatkową mobilizacje dla sprawdzenia naszej kondycji zdrowotnej, w tym wykluczenia szczególnie groźnych schorzeń. Znane są przypadki, w których obowiązkowe badania związane z planowanym zawarciem polisy uratowały życie klienta.

Czasem dobrowolne wykonanie kompleksowych badań i przedłożenie ich wyników u ubezpieczyciela może wpłynąć na decyzję o korzystniejszych warunkach naszego ubezpieczenia.

Sprawdź także: Odszkodowanie z polisy na życie, a spadek. Czy pieniądze z ubezpieczenia na życie podlegają dziedziczeniu?