Konta bankowe dla małżonków – czy warto mieć konto wspólne

0
946
konto

Zawarcie małżeństwa to jeden z przełomowych momentów w życiu, nie tylko z punktu widzenia osobistego ale i prawnego. Pomiędzy nowożeńcami powstaje szereg praw i obowiązków także tych dotyczących finansów. Konta bankowe dla małżonków – czy warto mieć konto wspólne?

Decyzje o wspólnym zarządzaniu pieniędzmi oraz o posiadaniu wspólnego konta można podjąć jeszcze przed ślubem. Są banki, które w swojej ofercie uwzględniły pary chcące prowadzić wspólny budżet domowy bez życiowych deklaracji.

Na przykład w mBanku można otworzyć wspólne eKonto. Dwójka właścicieli ma równe prawa. Każdy z nich może zasilać konto, pobierać pieniądze, a także kontrolować przepływ środków. Jest to znakomite rozwiązanie do osób, które myślą o wspólnych inwestycjach np. weselu, remoncie czy wakacjach.

Konto w banku a ustrój majątkowy

Założenie wspólnego konta lub rezygnacja z tej możliwości nie mają znaczenia dla ustroju majątkowego istniejącego między małżonkami. Z mocy prawa, w chwili usankcjonowania związku powstaje między mężem i żoną ustrój wspólności majątkowej.

To on ma zasadnicze znaczenie podczas wzajemnych rozliczeń. Jego specyfika polega na tym, że poza majątkami odrębnymi każdej ze stron, para dysponuje majątkiem wspólnym. Trafiają do niego przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa z wyjątkiem tych, które prawo zalicza do majątków osobistych. Pary posiadają dowolność w ustalaniu wzajemnych relacji, także tych finansowych.

Małżonkowie mogą pozostać przy odrębnych rachunkach i prowadzić wzajemne rozliczenia wspólnych wydatków. Mogą stworzyć dodatkowe wspólne konto, jednocześnie zbierając kapitał na dotychczasowych kontach osobistych.

Wspólne konto ułatwienia

Posiadanie wspólnego konta ułatwia codzienne funkcjonowanie oraz zarządzanie domowym budżetem, ale twierdzenie, że jego brak oznacza finansową odrębność jest z punktu widzenia prawa błędem. Aby zachować majątkową rozdzielność, przyszli narzeczeni muszą zawrzeć umowę (tzw. intercyza) która będzie regulowała szczegółowo tę kwestię. Prawo do jej zawarcia przysługuje także osobom, które ślub mają dawno za sobą, ale z różnych przyczyn chcą zmodyfikować łączący je ustrój majątkowy.

Wspólne konto – minusy

Jak każde rozwiązanie wspólny rachunek posiada zarówno wady, jak i zalety. Najczęściej poruszanym argumentem przeciwko prowadzeniu wyłącznie jednego, wspólnego konta jest pozbawienie małżonków niezależności finansowej. Mąż i żona mają takie sama prawa w dostępie do bankowych wyciągów.

Oznacza to, że każdy z nich może kontrolować wydatki drugiego do tego stopnia, że łatwo sprawdzi ile kosztował jego prezent urodzinowy czy jej spontaniczny wypad na zakupy. Ewentualne grzeszki, na przykład romantyczny weekend z kochanką także nie pozostaną bez echa.

Koszty utrzymania konta

Kolejną kwestią są koszty utrzymania. Jeżeli wspólne konto będzie jedynym, koszty nie będą zbyt uciążliwe. Ale gdy ma to być trzecie konto małżonków, bankowe taryfy mogą stać się odczuwalne.

Wspólne konto to także wspólna odpowiedzialność za decyzje finansowe, podejmowane przez partnerów. Banki, co do zasady powinny wymagać zgody współmałżonka podczas zawierania umowy kredytowej, ale w przypadku otwierania lokat czy brania szybkich pożyczek takich obostrzeń nie ma. A skutkiem wskazanych działań może być chwilowy brak dostępnych środków lub konieczność spłaty zaciągniętego zobowiązania. Im mniej osób dysponuje dostępem do rachunku, tym większa pewność, że w czasie potrzeby pieniądze rzeczywiście tam będą.

Problematyczne pozostają także kwestie związane ze śmiercią jednego z współposiadaczy. Bank może (w zależności od postanowień umowy) zablokować część środków do późniejszej dyspozycji spadkobierców. Co wiąże się z brakiem dostępu do wszystkich zebranych na rachunku pieniędzy aż do zakończenia postępowania spadkowego.

Wspólne konto – plusy  

To co dla jednych jest wadą, dla innych może okazać się zaletą i tak równy dostęp do konta i jego historii, to szansa na natychmiastowe sprawdzenie stanu środków i usprawnienie procesu decyzyjnego. Przejrzystość finansowa sprawdza się szczególnie podczas planowania wydatków. Małżonkowie nie muszą dopytywać, jakimi zasobami finansowymi dysponują na kontach osobistych, gdyż wszystkie środki od razu widać.

Kolejnym ważnym aspektem jest większa gwarancja terminowych spłat zobowiązań. Oboje małżonkowie mogą monitorować miesięczne rachunki i zlecać ich płatności.

Wspólne konto jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla osób, u którymi występują spore różnice w wysokościach wynagrodzeń. Gdyż zapewnia obojgu małżonkom życie na podobnym poziomie.

Co jest lepsze. Lokata czy konto oszczędnościowe? Różnice? Gdzie większy zysk?