Nie tylko wyprawka, czyli koszty edukacji dziecka w szkole podstawowej

0
2036
koszty edukacji

Wysyłając dziecko do szkoły oprócz standardowej wyprawki, na którą składają się zeszyty, przybory szkolne czy dodatkowe podręczniki, których dziecko nie otrzyma ze szkoły na początku września, należy liczyć się z innymi wydatkami, które będzie trzeba ponosić przez kolejnych dziesięć miesięcy. Nie tylko wyprawka obciąży domowy budżet – przedstawiamy przykładowe koszty edukacji dziecka w szkole podstawowej. Nie tylko wyprawka, czyli koszty edukacji dziecka w szkole podstawowej.

Jak podliczyć koszty edukacji

Edukacja w publicznych szkołach w Polsce jest bezpłatna, co nie oznacza, że nie wiążą się z nią żadne wydatki, które ponosimy właściwie każdego miesiąca. Ich wysokość jest różna w zależności od miejsca zamieszkania, rodzaju szkoły, lokalnych zwyczajów, a także możliwości finansowych rodziców. Jak zaraz się okaże nie każdy z wydatków jest obowiązkowy, choć trudno odmówić dziecku klasowej wycieczki czy zorganizowanego wyjazdu do teatru.

Biorąc pod uwagę ogromne rozbieżności w kosztach między np. Warszawą a wiejską szkołą na ścianie wschodniej, które trudno jest uśredniać przyjęliśmy do obliczeń realne wydatki rodzica uczennicy klasy czwartej szkoły podstawowej w mieście powiatowym w centralnej Polsce w roku szkolnym 2018/2019. Dla ułatwienia obliczeń przyjęliśmy podział na kolejne miesiące roku kalendarzowego.

Wyprawka szkolna. Ile trzeba zapłacić i jak wydać mniej?

Wydatki na początek roku szkolnego

Wrzesień. Koniec wakacji oznacza początek nowych wyzwań przed naszą pociechą i… domowym budżetem. Oprócz obowiązkowej wyprawki szkolnej dochodzą tradycyjne opłaty, które w naszej przykładowej szkole objęły – wpłatę na radę rodziców w wysokości 60 zł.

Należy pamiętać, że wbrew obiegowym opiniom, opłata na komitet rodzicielski czy radę rodziców według prawa jest dobrowolna. Wspiera jednak wiele zadań statutowych placówki oświatowej. Zbierane w ten sposób pieniądze trafiają do specjalnej puli środków przeznaczanych m.in. na zakup dodatkowego wyposażenia dydaktyczno-naukowego oraz nagród dla zwycięzców organizowanych przez szkołę zawodów sportowych, przedmiotowych konkursów, czy przyznanych na koniec roku za dobre wyniki w nauce uczniom, którzy osiągnęli wysoką średnią. Czasem pieniądze wspierają fundusz drobnych remontów.

ZOBACZ TEŻ: JAK WYDAĆ MNIEJ NA WAKACJACH?

Początek roku szkolnego wiąże się także z obowiązkowym ubezpieczeniem dziecka. W wybranej przez nas szkole kosztowało ono 38 zł na osobę. We własnym interesie należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia naszego dziecka jakie oferuje firma, z którą wiąże się szkoła. Mamy prawo poprosić szkołę o udostępnienie nam dokumentów w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Czasem zdarza się, że oferta może być okrojona w pewnym zakresie ze względu na wysokość składki. Kiedy zdobędziemy taką wiedzę możemy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie dziecka w zakresie pominiętym w ofercie zbiorowej.

W przypadku wybranej do naszego przykładu szkoły tradycją stały się ogniska integracyjne organizowane przez tzw. „trójki klasowe”. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu został ustalony podczas pierwszego zebrania rodziców na 25 złotych. Środki te przeznaczono na zakup poczęstunku oraz opłatę miejsca, w którym ognisko zostało zorganizowane.

Jaka składka na Dzień Nauczyciela?

Październik. 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Zazwyczaj święto wiąże się z uroczystą akademią lub innymi ogólnoszkolnymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym. W naszym przypadku, „trójka klasowa” ustaliła składkę na ten cel w wysokości 25 złotych na zakup drobnych prezentów dla pedagogów oraz kwiatów wręczanych w imieniu uczniów swoim wychowawcom.

Jak działa karta kredytowa, czyli gdy brakuje Ci własnych środków

Ile kosztuje udział w szkolnych Andrzejkach?

Listopad to miesiąc względnie wolny od dodatkowych wydatków. W wielu szkołach organizowane są jednak zabawy Andrzejkowe. Koszt uczestnictwa dziecka wyniósł 20 złotych na zakup poczęstunku. Są również szkoły, w których z tej okazji organizowane są we własnym zakresie dyskoteki np. na sali gimnastycznej, które nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Szkolne mikołajki – ile wydać na prezent?

Grudzień. Kolejnym wydarzeniem zależnym od przyjętego zwyczaju w danej szkole są np. „mikołajki”. W naszym przypadku polegają one na rozlosowaniu par uczniów, którzy obdarowują się prezentem. Jego wartość podczas zebrania rodziców została ustalona na około 50 złotych. Przy tej okazji organizowane są także zbiórki charytatywne na pomoc uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W tym wypadku opierają się one na dobrowolnych wpłatach. Tego typu akcje koordynowane są przez fundacje lub lokalne stowarzyszenia.

Zabawa choinkowa w szkole – po ile składka?

Styczeń. Tradycją w wielu szkołach stały się organizowane od lat noworoczne zabawy choinkowe. Polegają one głównie na animacjach połączonych z poczęstunkiem. Tym razem udział w wydarzeniu wiązał się z kosztem 20 złotych od ucznia.

W zależności od województwa w styczniu lub na początku lutego rozpoczynają się ferie zimowe. W naszych obliczeniach celowo pomijamy koszty wyjazdu na ferie lub zimowisko z uwagi na znaczące rozbieżności w kosztach. Mogą być to zarówno darmowe zajęcia w lokalnym ośrodku kultury, półkolonie za kilkaset złotych oraz zagraniczne obozy narciarskie, których koszt znacząco przekracza kwotę tysiąca złotych. Wiele rodzin spędza ten czas na wspólnych zimowych wyjazdach. Mimo szerokiej oferty, według statystyk ponad połowa dzieci, spędza ten czas w domu, głównie ze względu na możliwości finansowe rodzin.

Jakie ubezpieczenie turystyczne od Allianz?

Ile kosztują wycieczki szkolne?

Marzec – zanim przejdziemy do wiosennych wycieczek klasowych, czeka nas składka na kwiaty dla nauczycielek z okazji Dnia Kobiet – w analizowanym przez nas budżecie było to 15 złotych na ucznia.

Kwiecień i maj to czas w którym najczęściej organizowane są wycieczki szkolne. W opisywanym przypadku rodzice wraz z wychowawczynią wybrali ofertę dwudniowego wyjazdu do Zakopanego. Koszt przejazdu, zakwaterowania oraz biletów wstępu wyniósł 300 złotych a osobę. Warto doliczyć do tej kwoty „kieszonkowe” dla dziecka oraz dodatkowe zakupy, które łącznie zwiększyły koszt wycieczki o dodatkowe 200 złotych.

Wyjścia do kina, teatru lub na basen

Niemal każdy miesiąc wiąże się z wydatkami na zakup biletów do kina, teatru czy na basen. W analizowanym przez nas przypadku wynosiły one średnio ok. 20 złotych, co w skali roku szkolnego dało nam wartość 200 złotych.

Jaka składka na zakończenie roku szkolnego?

Czerwiec. Uroczyste zakończenie roku szkolnego wiąże się z kolejnymi składkami na zakup drobnych upominków lub/i kwiatów dla nauczycieli. W tym przypadku była to kwota 25 złotych ustalona przez trójkę klasową rodziców.

Ile kosztują wszystkie wydatki w roku szkolnym

Podsumowując z ołówkiem w ręku wszystkie wymienione powyżej wydatki poniesione przez nas podczas ubiegłorocznego roku szkolnego (oprócz wyprawki szkolnej) wyniosły one 978 zł.

Jak łatwo zobaczyć kwota ta nie obejmuje zajęć pozalekcyjnych czy korepetycji. Łączny ich koszt uzależniony jest od wielu czynników takich jak możliwości finansowe rodziców, dostępność i atrakcyjność oferty oraz ich częstotliwość. Przy ich uwzględnieniu w wielu gospodarstwach wyliczoną przez nas kwotę należy pomnożyć razy dwa lub nawet trzy, co przy wydatkach tylko na jedno dziecko daje pokaźną sumę  dochodzącą do dwóch lub trzech tysięcy złotych.

Warto jednak sprawdzić ofertę bezpłatnych zajęć organizowanych przez niektóre kluby sportowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy w ramach szkolnych kółek zainteresowań. Takie rozwiązania w znaczący sposób mogą obniżyć roczne wydatki na edukację dziecka.