Obligacje skarbowe zamiast lokaty

0
1087
budżet domowy

Lokaty i obligacje skarbowe są uważane za bezpieczne inwestycje. Obie oferują jedynie skromne zwroty, ale niosą za sobą niewielkie lub żadne ryzyko straty głównej. Obie są bardzo podobne do pożyczek oprocentowanych, a inwestor działa jako pożyczkodawca.

Wielu inwestorów wybiera te opcje jako nieco lepiej płatną alternatywę dla tradycyjnego konta oszczędnościowego. Mają jednak fundamentalne różnice, które mogą sprawić, że dla niektórych inwestorów będzie to lepsza inwestycja.

Lokaty

Lokaty są dostępne w każdym banku i działają podobnie jak konta oszczędnościowe. Certyfikaty depozytowe oferują nieco wyższą stopę procentową niż zwykłe konto oszczędnościowe. W zamian za wyższe odsetki inwestor zgadza się zatrzymać pieniądze w depozycie przez określony czas. Okres ten może wynosić zaledwie sześć miesięcy lub nawet 10 lat. Wydłużone okresy posiadania oferują wyższe stopy procentowe.

Lokaty są tak bezpieczne, jak inwestycja. Jednym z zagrożeń, na jakie narażony jest inwestor, jest inflacja. Jeśli inwestor wpłaci 1000 złotych na lokatę przez 10 lat, a inflacja wzrośnie w ciągu tych 10 lat, siła nabywcza 1000 złotych nie jest taka, jaka była w momencie wpłaty.

Kiedy kupować obligacje długoterminowe?

Stopy lokat rosną wraz ze wzrostem inflacji. Bank musi zaoferować lepszy zwrot, aby uczynić swoje produkty konkurencyjnymi. Tak więc kupowanie długoterminowej lokat może być świetnym rozwiązaniem w czasach wyższych stóp procentowych. Jednak blokowanie pieniędzy, gdy stopy procentowe są bardzo niskie, będzie brzmieć jak zły interes, jeśli stopy procentowe wzrosną.

Krótko mówiąc, lokata jest doskonałym miejscem do trzymania pieniędzy, których nie potrzebujesz bez obawy, że znikną. W najgorszym przypadku pieniądze nie będą rosły tak szybko, jak inflacja.

Obligacje skarbowe

Obligacje, podobnie jak lokaty, są zasadniczo rodzajem pożyczki. Inwestor pożycza pieniądze rządowi lub korporacji, która emituje obligacje przez określony czas w zamian za określoną kwotę odsetek.

Obligacje są emitowane przez rządy i firmy w celu pozyskania pieniędzy. Wysoko oceniane obligacje są równie bezpieczne od strat, jak podmioty, które je wspierają. Jeśli rząd nie upadnie lub firma nie zbankrutuje, kapitał jest bezpieczny, a uzgodnione odsetki zostaną wypłacone. Ponadto, jeśli spółka zbankrutuje, obligatariusze zostaną spłaceni przed właścicielami akcji.

Różnica między lokatami a obligacjami

Istotna różnica między lokatami i obligacjami polega na tym, jak reagują na wzrost stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną, rentowność obligacji spada. Oznacza to, że obligacja posiadana przez inwestora straci wartość nominalną, jeśli stopy procentowe wzrosną. Czyli, gdyby obligacja została sprzedana na rynku wtórnym, zostałaby sprzedana za mniej, ponieważ byłyby dostępne inne obligacje, które płacą wyższą stopę zwrotu.

Bez względu na to, co dzieje się na rynku wtórnym, jeśli kupisz obligację, uzgodnione odsetki zostaną wypłacone i będą warte pełną wartość, gdy osiągną termin zapadalności, niezależnie od wahań rynku wtórnego.

Specjalne uwagi dotyczące bezpieczeństwa i płynności

Obligacje skarbowe zamiast lokaty? Co wybrać? Lokaty są ostatnimi bezpiecznymi inwestycjami, ponieważ pieniądze są ubezpieczone do konkretnej wysokości. Obligacje skarbowe są również uważane za bardzo bezpieczne. Wysokiej jakości, wysoko oceniane obligacje korporacyjne są skutecznie zabezpieczone przed katastrofą.

Jednak pamiętać trzeba, że oba rozwiązania są długoterminowe.  Możesz nie chcieć angażować się w długoterminowe lokaty, gdy stopy procentowe są niskie lub w obligacje długoterminowe, gdy stopy procentowe są wysokie. Zakładając, że historyczny trend się odwróci, jak zawsze wcześniej czy później, możesz się ograniczyć do obniżonej stopy zwrotu.

Zarówno lokaty, jak i obligacje to stosunkowo płynne inwestycje. Oznacza to, że można je szybko zamienić z powrotem na gotówkę, ale spieniężenie ich przed datą wykupu może być kosztowne. W przypadku lokaty bank może nałożyć karę, która eliminuje większość lub wszystkie obiecane zarobki i może nawet zabrać część kapitału. W przypadku obligacji wczesna sprzedaż w niewłaściwym czasie grozi utratą wartości i rezygnacją z przyszłych płatności odsetek.