Odpowiedzialność dewelopera. Za co odpowiada deweloper?

0
891
odpowiedzialność dewelopera

Odpowiedzialność dewelopera została dokładnie określona przez przepisy z 2014 roku. To dobra informacja dla kupujących, którzy od tego czasu są o wiele lepiej chronieni przed skutkami wad i zaniedbań w trakcie budowy.

Rękojmia i gwarancja dewelopera

Odpowiedzialność dewelopera określa ustawa o prawach konsumenta oraz obowiązujące wraz z nią przepisy Kodeksu Cywilnego są przede wszystkim bardzo korzystne dla konsumentów. Wynika to z faktu, że dzięki nim wydłuża się okres rękojmi za wady fizyczne oraz prawne lokali i gruntów. Wcześniej trwała ona tylko 3 lata, a zgodnie z nowymi przepisami ten czas został wydłużony aż do 5 lat od momentu, kiedy lokal zostanie wydany nabywcy.

W związku z tym kupujący ma większe pole do manewru. Może na przykład zażądać naprawy usterek, obniżenia ceny za nieruchomość, zwrotu części poniesionych nakładów, a nawet odstąpić od umowy. To ostatnie rozwiązanie może mieć miejsce w sytuacji, kiedy wada jest znacząca i istotnie wpływa na użytkowanie lokalu.

Przepisy budowlane

Przepisy dokładnie regulują fakt, jakich roszczeń i w jakim czasie mogą się domagać nabywcy.

Budowa domu. Czy jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Kolejna ważna zmiana jest związana z ujawnieniem się wady w ciągu roku od chwili nabycia nieruchomości. Wówczas domniemywa się, że istniała ona już w momencie dokonania odbioru swojego zakupu.

Kredyt hipoteczny? Uważaj na bankowe pułapki

Wyjątkiem od odpowiedzialności dewelopera są takie sytuacje, w których wady powstały na skutek niewłaściwej eksploatacji przez właściciela mieszkania lub budynku.

Warto wiedzieć, że poza rękojmią można skorzystać także z gwarancji, której może, ale wcale nie musi udzielić deweloper. Gwarancja jest dobrowolna, ale rękojmia obowiązuje zawsze. Czasami deweloper przenosi na nabywcę nieruchomości gwarancje udzielane przez producentów poszczególnych elementów budynku, takich jak okna, drzwi, windy. W takim przypadku w razie problemów należy się zwrócić bezpośrednio do nich.

Zgubiona karta bankowa. Co robić?

Co zrobić po ujawnieniu się wad?

Po stwierdzeniu powstania wad fizycznych lokalu, następnym krokiem powinno być zadbanie o odpowiednie ich udokumentowanie. Takie dowody będą niezmiernie potrzebne, jeżeli dojdzie do postępowania cywilnego. Widoczne wady najlepiej jest udokumentować zdjęciami. Właściciel nieruchomości może także zlecić wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy. Rzeczoznawca może nie tylko ocenić wady, ale także je wycenić. Następnie należy powiadomić o tym fakcie dewelopera. To wspólnie z jego przedstawicielem najlepiej jest sporządzić protokół wad lokalu.

Na podstawie tego, właściciel lokalu ma możliwość wystąpienia do dewelopera z odpowiednim żądaniem w formie pisemnej. Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji na te żądania, kolejnym krokiem powinno być poszukanie pomocy prawnej i wystąpienie na ścieżkę postępowania cywilnego.

Wady części wspólnych budynku

W przypadku bloku i odkrycia wad budynku w częściach wspólnych, na przykład na klatce schodowej, to każdy mieszkaniec jako właściciel udziałów w budynku może wystąpić z żądaniami wobec dewelopera. Jednak zazwyczaj lepszym wyjściem jest, jeżeli to wszyscy mieszkańcy dokonają cesji swoich uprawnień na przykład na zarządcę budynku, który w ich imieniu dokonuje wszelkich zgłoszeń i dokonuje z deweloperem ustaleń.

Konto dla dziecka. Kiedy można je otworzyć?

Wady ujawnione później

Co się dzieje w przypadku wad, które ujawnią się po okresie 5 lat odpowiedzialności dewelopera? Wówczas nie można domagać się jej bezpłatnego usunięcia. Jeżeli jednak nabywca nieruchomości ma wątpliwości co do dokładnego czasu powstania wady, dobrym pomysłem jest sporządzenie ekspertyzy.

W niektórych przypadkach okazuje się, że wady nie pojawiają się na skutek niewłaściwej eksploatacji budynku, a są wynikiem niewłaściwego wykonania umowy przez dewelopera i można dochodzić swoich praw nawet pomimo przeminięcia okresu rękojmi. Okres przedawnienia roszczenia w takim przypadku jest wydłużony i wynosi on 10 lat.