Polityka prywatności Portalkonsumenta.pl

Ostatnia modyfikacja: 10.06.2019 r.

W Portalkonsumenta.pl dokładamy starań, by korzystanie z naszych usług było w pełni satysfakcjonujące i pomocne. Nie wymagamy dodatkowych opłat za korzystanie z naszych usług – są one w pełni darmowe. Jeśli na jakimkolwiek etapie współpracy z nami będziesz miał do nas uwagi, prosimy, poinformuj nas o tym pisząc na adres [email protected]

Kim jesteśmy?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wspólnie przez Punkta sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa (dalej jako „Punkta”) będących, każdy z osobna, administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami listownie na wyżej wskazany adres Portalkonsumenta.pl lub przy pomocy następujących form kontaktu:

tel.: +48 22 490 90 00
e-mail: [email protected]

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy przy pomocy naszej strony, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług lub usług w pełnym zakresie. Poinformujemy Cię o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy. Rejestracja w Portalukonsumenta.pl nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalukonsumenta.pl, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Portalukonsumenta.pl wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Portalkonsumenta.pl za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Portalkonsumenta.pl może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim udostępniłeś je nam za pośrednictwem formularza na stronie Portalkonsumenta.pl, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w zależności od jej treści pozwala nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W przypadku, w którym zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie odpowiedniego regulaminu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykonywania ciążących na Portalkonsumenta.pl obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

Twoje dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody przechowujemy wyłącznie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

Czy Portalkonsumenta.pl przekazuje komuś dane osobowe?

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na naszą rzecz, podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.

W zależności od usługi, z której korzystasz oraz zakresu udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane możemy udostępniać również innym podmiotom. Szczegóły na ten temat znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Czy dane będą przekazywane za granicę?

Portalkonsumenta.pl nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w którym obowiązują restrykcyjne regulacje ochrony prywatności.

Może się jednak zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, takie jak dostawcy: poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej w chmurze, usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych itp. Dochowamy wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywały się zgodnie z przepisami prawa.

Prawa, które Ci przysługują

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających RODO, tj. prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych (profilowanie). Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Infolinia 606-950-000