Przedsiębiorcy wreszcie będą płacić w terminie. Inaczej zapłacą karę

0
969
zatory

Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki i przedsiębiorców. Ponad 80 proc. polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Bardzo często powoduje to sytuację, w której sami nie są w stanie opłacić swoich wierzytelności. Przedsiębiorcy wreszcie będą płacić w terminie. Inaczej zapłacą karę

Ustawa o zatorach płatniczych a konsumenci

Twój ulubiony sklep internetowy upadł? Drukarnia znajomego jest bliska bankructwa? Już wkrótce może być lepiej. Rząd planuje zmianę przepisów i wprowadzenie rozwiązań, które skrócą terminy płatności między kontrahentami. Jednocześnie przewidziane są kary dla tych, którzy nie rozliczają się w terminie. Chodzi tu głównie o mikro i małych przedsiębiorców. Kary ma nakładać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. W piątek 19 lipca Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami, a po ich przyjęciu akt prawny zostanie przekazany do podpisu Prezydenta.

Odmowa kredytu to nie wyjątek: Mam wysokie dochody, a bank nie dał mi kredytu hipotecznego. Odmowa kredytu to nie wyjątek

Jak poinformowali przedstawiciele UOKiK na specjalnej konferencji prasowej ustawa zawiera pakiet rozwiązań prawnych (zmian podatkowych, rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnych), których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Jedną z ważnych zmian jest skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy.

Podmioty publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, wyjątek przewidziano dla instytucji leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. W przypadku transakcji, w których na pieniądze czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zwiększona została też wysokość odsetek, jakich może domagać się przedsiębiorca, jeżeli druga strona transakcji handlowej nie płaci za towary lub usługi.

Kontrahent się spóźnia. Co zrobić?

Nadmierne opóźnienia w płatnościach będą groziły interwencją  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK będzie mógł reagować w przypadku, kiedy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł do 2021 r. i 2 mln zł w późniejszych latach.

Kredyt hipoteczny? Uważaj na bankowe pułapki

Postępowania będą wszczynane z urzędu i będą musiały zakończyć się w ciągu 5 miesięcy. Zawiadomienie o braku zapłat w terminie będzie mógł złożyć do UOKiK każdy, zarówno przedsiębiorca, który padł ofiarą praktyk, jak i osoba podejrzewająca, że dany podmiot nie płaci swoim kontrahentom. W trakcie postępowania urząd będzie kontrolował płatności z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania.

Kara będzie obliczana według wzoru* na podstawie wartości opóźnionych świadczeń i  okresu opóźnienia z zastosowaniem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ukarany przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UOKiK. Następnie będzie miał możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

– Będziemy stanowczo reagować w przypadku opóźnień w płatnościach, ale będą też okoliczności łagodzące. Nakładane sankcje będą mogły zostać zmniejszone, jeżeli dłużnik ureguluje swoje zaległości. Podmiotów, które same są ofiarami zatorów, nie będziemy karać w ogóle. Nie będzie natomiast pobłażania dla recydywistów – ci będą musieli zapłacić więcej – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Kara będzie mogła być obniżona o jedną piątą, jeśli przedsiębiorca zapłaci należność z odsetkami w ciągu 14 dni. Kara nie będzie nałożona na przedsiębiorców, którzy nie płacą bo nie otrzymają pieniędzy od swoich dłużników. Jeśli jednak opóźnienia będą się powtarzać, kolejna kara będzie mogła być zwiększona o połowę.

Prezes UOKiK co roku, do końca pierwszego kwartału będzie składał sprawozdanie Premierowi z przeprowadzonych postępowań.