Przegląd kominiarski, a ubezpieczenie mieszkania. Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

0
5394

Właściciel ubezpieczonej nieruchomości, który nie ma rachunku albo protokołu, który potwierdza coroczny przegląd kominiarski, może nie otrzymać odszkodowania jeśli zdarzy się pożar.

Szacuje się, że 60 proc. domów i mieszkań ma ubezpieczenie. Jeśli jesteś w tym gronie, musisz wiedzieć, że jeśli nie spełnisz określonych wymagań, które narzucają na ciebie ogólne warunki ubezpieczenia, możesz nie dostać odszkodowania. Ogólna zasada mówi bowiem, że nawet jeśli masz ubezpieczenie, musisz zapobiegać szkodzie i robić wszystko by do niej nie doszło.

I tak, jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego to musisz co roku skontrolować instalacje: gazową, elektryczną, a także wentylację. To właściciel musi pamiętać, by takiego specjalistę umówić, a jeśli ten stwierdzi nieprawidłowości to należy je naprawić. W przypadku mieszkań, takie przeglądy zleca wspólnota mieszkaniowa.

Przegląd kominarski i prawo

Jednym z najważniejszych przeglądów jest przegląd kominiarski. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacje gazowe i przewody kominowe muszą być poddawane regularnym kontrolom. Jeśli tego nie zrobimy, a istnieje niebezpieczeństwo związane ze złym stanem instalacji, to w skrajnym przypadku w naszym mieszkaniu może zostać odcięty gaz. Mało tego. Jeśli dojdzie do pożaru, możemy nie otrzymać w takiej sytuacji odszkodowania.

Każdy ubezpieczyciel dokładnie określa w OWU kiedy ubezpieczenie wypłaci, a kiedy nie. Jednym z najczęściej występujących przypadków jest brak aktualnych przeglądów instalacji w domu.

Paragon od kominiarza

Jako właściciel domu musisz pamiętać nie tylko o tym by taki przegląd był wykonany ale też o tym by mieć potwierdzenie wykonania. Jeśli dojdzie do szkody, ubezpieczyciel zanim zacznie cokolwiek badać, poprosi i dokumenty, które potwierdzają, że taki przegląd został wykonany. Pomoże to określić, czy do pożaru nie przyczyniła się np. niedrożność przewodów kominowych. Wystarczy w takiej sytuacji przedstawić paragon, rachunek albo zaświadczenie wystawione przez kominiarza.

Jeśli takiego dokumentu nie będziemy w stanie przedstawić, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania albo przynajmniej je ograniczyć.

Wszystko dlatego, że częstą przyczyną pożaru jest usterka instalacji kominiarskiej. I to powoduje, ze ubezpieczyciel chce zaświadczenie o tym, że przegląd został wykonany.

Warto jednak podkreślić, że brak takiego zaświadczenie nie oznacza automatycznej odmowy wypłaty odszkodowania. Jak przekonują ubezpieczyciele, do wypłaty odszkodowania zawsze podchodzą indywidualnie. Jeśli firma odmówi wypłaty, będzie musiał wykazać związek między wystąpieniem pożaru, a niesprawnością instalacji kominowej.

Porada Portalukonsumenckiego:

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia mieszkania, przeczytaj dokładnie OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Jeśli jest tam informacja o tym, że będziesz musiał mieć potwierdzenie przeglądu kominiarskiego, dowiedz się w jakiej formie powinno być dostarczone. Czy wystarczy paragon, rachunek czy też musisz mieć protokół. Jeśli nie jest to dokładnie określone, powinien wystarczyć paragon.

Jak pokazuje praktyka, część towarzystw przyjmie paragon i rachunek z adnotacją przegląd komina, a inne żądają by był to opis wszystkich czynności wykonanych przez kominiarza. Niestety dość trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Nawet agenci ubezpieczeniowi nie są w stanie powiedzieć co będzie potrzebne. Dowiadujemy się o tym dopiero po zajściu szkody.