Rękojmia a gwarancja dewelopera

0
1944
rękojmia deweloper

Dla wielu ludzi dom jest najdroższym zakupem, jaki kiedykolwiek zrobili. Nic więc dziwnego, że nabywcy nowo wybudowanych domów są zainteresowani gwarancjami, które obiecują naprawić lub wymienić niektóre elementy domu, w razie potrzeby, w określonym czasie.

Gwarancja

Gwarancje dla nowo wybudowanych domów zazwyczaj oferują ograniczony zakres wykonania i materiałów dotyczących różnych elementów domu, takich jak okna, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, instalacje wodno-kanalizacyjne i systemy elektryczne na określone okresy. Gwarancje zazwyczaj określają również sposób naprawy. Czasami zdarza się, że deweloper przenosi na nabywcę gwarancję udzielaną przez producenta danego elementu.

Jak tanio wynająć kawalerkę w Warszawie?

Zgubiona karta bankowa. Co robić?

Czas trwania gwarancji może różnić się w zależności od elementu nieruchomości. W pierwszym roku zapewnione jest wykonanie i materiały na większości komponentów. Na przykład większość gwarancji obowiązuje na nowe okładziny boczne i sztukaterie, drzwi i wykończenia oraz płyty gipsowo-kartonowe i farby w pierwszym roku. Gwarancja na systemy HVAC, wodno-kanalizacyjne i elektryczne wynosi zazwyczaj dwa lata. Niektórzy budowniczowie zapewniają pokrycie „poważnych wad konstrukcyjnych” przez okres do 10 lat. Na przykład dach, który mógłby się zawalić, jest taką wadą.

Większość gwarancji dla nowo wybudowanych domów nie obejmuje jednak wydatków, które właściciel może ponieść w wyniku poważnej wady budowlanej lub naprawy gwarancyjnej, takich jak koszty wyprowadzki z domu w trakcie napraw.

Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych

Co powinieneś zrobić, jeśli masz wadę w domu, która może być objęta gwarancją? Najpierw przeczytaj uważnie gwarancję lub umowę serwisową, aby upewnić się, że problem jest objęty gwarancją. Zwróć szczególną uwagę na czas trwania określonych rodzajów pokrycia. Następnie złóż wniosek zgodnie z instrukcjami w gwarancji na piśmie. Poproś o potwierdzenie odbioru i zapisz swoją korespondencję i rozmowy z firmą. Są szanse, że twoje roszczenie zostanie załatwione polubownie i zgodnie z twoją satysfakcją, ale jeśli pojawi się spór, dobrze jest mieć rejestr swoich transakcji z producentem i firmą gwarancyjną. Warto także wszelkie wady dokumentować, na przykład fotograficznie.

Rękojmia – co to jest?

W przeciwieństwie do gwarancji, która jest dobrowolna ze strony dewelopera, rękojmia obowiązuje na mocy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów. Jest to instrument ochrony praw osób, które nabywają nieruchomość. Rękojmia nie może zostać wyłączona ani ograniczona.

Załącznikiem do umowy zawartej z deweloperem powinien być protokół zdawczo-odbiorczy. Już na etapie jego sporządzania ujawnić można wiele usterek nabywanego lokalu. Deweloper po uznaniu zasadności wad ma czas 30 dni na ich usunięcie. Praktyka wskazuje jednak, że bardzo wiele wad budynku ujawnia się dopiero po jakimś czasie od rozpoczęcia użytkowania obiektu. Wówczas skorzystać można z rękojmi.

Najem i kupno nieruchomości. Gdzie są najtańsze mieszkania?

Zakres rękojmi pokrywa zarówno wady prawne, jak również fizyczne. Wady prawne są zdecydowanie rzadsze. Obejmują one sytuacje, w których nowo kupiony budynek okazuje się własnością osoby trzeciej lub obciążony jest jej prawami.

Wady fizyczne nieruchomości są zdecydowanie częstsze. Należą do nich sytuacje takie jak:

  • Ujawnione wady, które wpływają na zmniejszenie się wartości albo użyteczności lokalu (źle wyprofilowana stolarka okienna, nieodpowiednio wypoziomowane podłogi);
  • Wady wynikające z niezgodności stanu faktycznego lokalu z zapewnieniami dewelopera;
  • Wydanie kupującemu lokalu w stanie niezupełnym, na przykład o zbyt małej powierzchni, bez komórki lokatorskiej etc.

Jak długo obowiązuje rękojmia?

Od 2014 roku została wydłużona rękojmia. Zamiast wcześniejszych trzech lat, obowiązuje teraz aż przez pięć lat. Liczona jest od chwili odbioru mieszkania. W przypadku części wspólnych budynków, okres ten liczy się od dnia podpisania umowy o przeniesieniu praw na nabywców.

Czytaj również: Budowa domu. Czy jest potrzebne pozwolenie na budowę?