RRSO – co to jest i na co uważać?

0
1408
rrso-kredyt-oprocentowanie
rrso-kredyt-oprocentowanie

Zastanawiasz się co to jest RRSO? Od czego zależy wysokość RRSO? I dlaczego droższy kredyt może mieć niższe RRSO? Oto kolejna garstka porad o wskaźniku, który dotyczy kredytów i pożyczek, czyli RRSO – co to jest i na co uważać?

RRSO to wskaźnik, który dotyczy kredytów i pożyczek. RRSO jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W RRSO uwzględnione są wszystkie prowizje, ubezpieczenia, a także inne opłaty miesięczne, które spłaca się w każdej racie. RRSO ułatwia porównywanie różnych ofert kredytowych. Warto pamiętać, że w przypadku rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania bierze się przy niej pod uwagę zmianę wartości pieniądza w czasie.

Co określa RRSO?

Z RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopą oprocentowania najczęściej spotykamy się czytając ulotki lub oglądając reklamy kredytów i pożyczek bankowych. RRSO musi być koniecznie podane do wiadomości przy każdej ofercie produktu kredytowego. Porównując oferty nie warto sugerować się tylko oprocentowaniem. Warto porównywać RRSO, czyli wszystkie opłaty i prowizje, które będzie trzeba ponieść, decydując się na dany kredyt.

Jak oblicza się rzeczywistą roczną stopę oprocentowania?

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, RRSO jest to „wyliczenie służące klientowi do porównania kosztów kredytów oferowanych przez różne instytucje finansowe. Uwzględnia się w nim nie tylko oprocentowanie pożyczanych pieniędzy, lecz także część pozostałych kosztów kredytu (w tym prowizje)”. W ustawie o kredycie konsumenckim czytamy, że RRSO jest całkowitym kosztem kredytu, który ponosi konsument, wyrażony jako procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Żeby wyliczyć RRSO musimy zsumować prowizję za udzielenie kredytu, opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku, wszystkie ubezpieczenia, a także opłaty bankowe. Wzór na RRSO jest wystandaryzowany. Dzięki temu można łatwo porównać oferty. Od 2012 roku RRSO obliczane jest według metodologii określonej przez dyrektywę europejską.

Oto wzór na obliczenie RRSO

Gdzie:
  • X  – rzeczywista roczna stopę oprocentowania;
  • m  – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
  • k  – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
  • Ck  – kwota wypłaty k;
  • tk  – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty,  zatem t1 = 0;
  • m’  – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
  • l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
  • Dl  – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
  • Sl  – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Warto wiedzieć, że są koszty, których do RRSO się nie wlicza. Chodzi tu o takie koszty, których nie da się od razu oszacować. Chodzi tu np. o koszt utrzymania konta bankowego, za pomocą którego obsługujemy kredyt, karty dodawanej do tego rachunku. Oczywiście samo konto, którym rozliczamy kredyt zwykle jest bezpłatne ale za kartę pewnie trzeba i tak będzie zapłacić.

Jak widać samodzielnie trudno RRSO policzyć

Przeciętny konsument, który chce skorzystać z oferty kredytowej raczej nie będzie tego robił. Warto zlecić takie działanie komuś godnemu zaufania i doświadczonemu. Przecież chodzi tutaj o nasz kredyt, który będziemy spłacać przez długi czas. Dobrze obliczone RRSO będzie decydowało o tym ile zapłacimy za nasz kredyt.

RRSO zależy od kwoty kredytu

Musisz zdać sobie sprawę, że RRSO może być różne w zależności od kwoty kredytu, długości jego spłaty, a także dodatkowych produktów, które kupujesz przy okazji zaciągania kredytu.

Oto przykład dwóch kredytów. Oba są na kwotę 1000 zł. Jeden spłacany jest przez 10 miesięcy, a drugi przez 12.

W pierwszym kredycie RRSO wynosi 39,09%, ale cały koszt kredytu wynosi 151 zł. Drugi kredyt, który bierzesz na dłuższy czas ma wprawdzie niższe RRSO (wynosi 35,02%), to jednak jego koszt jest wyższy. Mogę się założyć, że patrząc tylko na RRSO wybrałbyś drugi wariant kredytu. Tymczasem jak się okazuje będziesz musiał zapłacić za niego znacznie więcej.

Banki prezentując ofertę kredytową, przedstawiają reprezentatywny przykład RRSO, a taki przykład ma niewiele wspólnego z tym, co ty otrzymasz w banku. Żeby jednak wyniki pokazywane przy ofertach nie były zbyt podkoloryzowane, ustawodawcy określili, że reprezentatywne RRSO „ma odzwierciedlać warunki charakterystyczne dla co najmniej 2/3 umów, które spodziewa się zawrzeć dany pożyczkodawca”.

A ty, w jaki sposób porównujesz oferty kredytowe? Napisz do nas na [email protected]

POLECAMY Kredyt hipoteczny – co to jest wkład własny? Najlepsza oferta banku