Suma ubezpieczenia – jak określić wartość sumy ubezpieczenia na życie?

0
1027

Suma ubezpieczenia jest jednym z najważniejszych parametrów ubezpieczenia na życie. Sprawdziłem, w jaki sposób określić sumę ubezpieczenia.

Jeśli uważasz, że ubezpieczenie na życie jest zbędnym wydatkiem, polecam ci dwa materiały, które ostatnio przygotowałem. Jeden pokazuje kiedy polisa na życie jest niezbędna, a kiedy faktycznie możesz się bez niej obejść.

Załóżmy jednak, że chciałbyś taką polisę mieć ponieważ jesteś przekonany, że będzie dobrze zabezpieczała byt twojej rodziny. Podstawowym wyzwaniem jest określenie sumy ubezpieczenia. Pomyślisz sobie w tym momencie, no ale jak? Mam wyceniać wartość mojego życia? Mam określić ile jest warte? Przecież jest bezcenne?

I tu spieszę z wyjaśnieniem. Jeśli zdasz sobie sprawę, że polisa na życie przede wszystkim ma zabezpieczyć finansowy byt rodziny po twojej śmierci, będzie ci znacznie łatwiej ocenić jak wysoka musi być suma ubezpieczenia.

 Terminowe ubezpieczenie na życie

Polisa na życie może też być sposobem na zapewnienie środków, gdy ulegniesz ciężkiej chorobie i nie będziesz mógł wykonywać pracy zarobkowej.

Suma ubezpieczenia – co to jest?

Suma ubezpieczenia to najprościej rzecz ujmując kwota, która zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela jeśli dojdzie do zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Może to być śmierć albo niezdolność do pracy lub poważne zachorowanie. Jak ustalić taką kwotę? Żeby dobrze określić sumę ubezpieczenia, musisz dobrze wiedzieć, jak duże są comiesięczne koszty utrzymania twojej rodziny. Warto wliczyć w to nie tylko wyżywienie, czy rachunki ale i koszty nauki dzieci. Nie chodzi tu tylko o koszty nauki ponoszone obecnie ale i w przyszłości.

Za niska suma ubezpieczenia nie wystarczy by zapewnić bliskim standard życia jaki mieli do tej pory. Jeśli decydujesz się na ubezpieczenie na życie, które ma zapewnić ci wypłatę w przypadku choroby albo niezdolności do pracy, to musisz uwzględnić nie tylko to, że rodzina straci twoje zarobki ale też będzie musiała płacić więcej za koszty twojego leczenia.

Ubezpieczenie na życie. Co można negocjować?

Najbardziej optymalna suma ubezpieczenia pozwoli utrzymać rodzinę na takim samym poziomie przez określony czas. Duże znaczenie będzie miała liczba osób, które masz na utrzymaniu. Zwróć też uwagę, w jakim wieku są twoje dzieci i jak długo będą pobierały naukę lub ile czasu pozostało im jeszcze do studiów. Jeśli nie masz dzieci, najprawdopodobniej będziesz potrzebować zabezpieczenia dla twojego małżonka. Z perspektywy osoby, która określa sumę ubezpieczenia, jest to zdecydowanie najłatwiejsza sytuacja.

Wystarczy bowiem założyć, że małżonek będzie potrzebował np. roku lub dwóch lat by ułożyć sobie życie po twojej śmierci. W takiej sytuacji wystarczy określić sumę ubezpieczenia jako kwotę wydatków, które trzeba będzie ponieść przez czas do momentu, gdy małżonek już samodzielnie będzie w stanie już realizować zobowiązania.

Suma ubezpieczenia, a kredyt

Skoro jesteśmy już przy zobowiązaniach, to nie możemy zapomnieć o ubezpieczeniu. Najczęściej suma ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym powinna odzwierciedlać wartość kredytu, który mamy do spłacenia. I tu ważna uwaga. Jeśli małżeństwo wzięło kredyt, to w przypadku śmierci jednego z małżonków (kredytobiorców), bank ma prawo żądać spłaty całości kredytu od drugiego małżonka. Oczywiście nie musi tego robić (szczególnie w sytuacji gdy drugi małżonek ma wystarczające dochody). Trzeba jednak się na taki wariant przygotować. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z terminowego ubezpieczenia na życie i stopniowe obniżanie kwoty ubezpieczenia. Wszystko dlatego, że wartość kredytu będzie się z czasem zmniejszać. W związku z tym także zmienia się suma ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie na życie w sytuacji gdy masz kredyt mieszkaniowy, powinno zapewniać możliwość sfinansowania przez rodzinę nie tylko raty kredytu ale i innych zobowiązań.

Suma ubezpieczenia – jak ją policzyć

Przy obliczaniu sumy ubezpieczenia najczęściej stosuje się dwa modele. Najpopularniejszy zakłada, że kwota powinna zapewnić byt rodzinie przez trzy lata od śmierci osoby ubezpieczonej uwzględniając dochody osoby zmarłej. Innymi słowy, ustawiamy sumę ubezpieczenia w wysokości trzyletnich dochodów. W drugim modelu określamy, całość wydatków rodziny i wtedy zakładamy, że będzie trzeba je ponosić przez rok lub dwa. To w jaki sposób ustalisz sumę ubezpieczenia w dużej mierze zależy od sytuacji finansowej twojej rodziny. Jeśli bowiem masz spore oszczędności, to w momencie śmierci mogą stanowić pewien rodzaj zabezpieczenia na wypadek utraty dochodów.

Obliczając sumę ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę różnice w dochodach między małżonkami. Jeśli jest ona bardzo duża, to odpowiednio kwota ubezpieczenia małżonka zarabiającego zdecydowanie więcej powinna być wyższa. A jeśli jest to jedyny żywiciel rodziny, obowiązkowo powinien posiadać ubezpieczenie na życie.

Sprawdź także: Program „Mój prąd” – dotacje do instalacji fotowoltaicznych – przewodnik