Ubezpieczenie na życie – co to za produkt?

0
1293

Co to są ubezpieczenia na życie? Jak działa ubezpieczenie na życie? Sprawdzamy.

Życie we współczesnych czasach wymaga od nas ciągłego podejmowania decyzji a także zaciągania zobowiązań, często na wiele lat. Nawet najlepsze samopoczucie, stan zdrowia i pomyślny rozwój zawodowej kariery nie zwalnia ludzi odpowiedzialnych z myślenia – co będzie z moimi bliskimi w chwili, gdy dopadnie mnie choroba lub zabraknie mnie na świecie? – czym są ubezpieczenia na życie i w jaki sposób działają? Nie jest to kwestią czarnowidztwa. Kolejne pokolenia, nauczone różnymi doświadczeniami, przekazywały sobie zalecenie odkładania środków na „czarną godzinę” – dziś zamiast schowka w bieliźniarce czy skarpecie mamy do dyspozycji bardzo zaawansowane rozwiązania finansowe, dzięki którym możemy spokojnie planować przyszłość, bez paraliżującego strachu o tych, o których się troszczymy i dla których na co dzień pracujemy w pocie czoła.

Ubezpieczenie na życie. Co można negocjować?

Kiedy narodziły się ubezpieczenia na życie

Osiągnięcia starożytnego Rzymu w dziedzinie, prawa, architektury czy urbanistyki przez kolejne stulecia były inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nie bez przyczyny mówi się o nim jako o kolebce współczesnej cywilizacji. Również nad Tybrem, w cieniu akweduktów i w zgodzie z zasadami rzymskiego prawa, około dwóch tysięcy lat temu narodziła się idea… ubezpieczeń na życie.

Pierwszy system takiej ochrony dotyczył rodzin żołnierzy walczących na gorącym pograniczu rzymskiego imperium. Szybko zorientowano się, że śmierć każdego z nich oznacza dla jego rodziny natychmiastowe pogorszenie warunków życia, konieczność zaniechania edukacji jego dzieci, a nierzadko także nędzę w jaką popadali jego bliscy. Aby temu zapobiec, stworzono cały system finansowania wsparcia dla rodzin poległych żołnierzy.

 Terminowe ubezpieczenie na życie

Z czasem rozszerzono go także o leczenie weteranów i inwalidów wojennych. Natychmiast okazało się, że świadomość takiego wsparcia nie tylko poprawia morale w armii ale także przyczynia się do zwiększenia liczby chętnych do walki. Idąc tym tropem podobne rozwiązania zaczęły przejmować inne grupy zawodowe, a za sprawą terytorialnego przyrostu imperium, pierwotne ubezpieczenia zaczynały funkcjonować także na podbitych terenach, np. w greckich miastach.

Współczesne ubezpieczenia na życie – nie tylko na czarną godzinę

Choć od tamtych rozwiązań minęły całe stulecia ich główna idea pozostała bez zmian – zapewnienie wypłaty świadczenia wskazanym przez nas osobom po naszej śmierci. Produkty oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń mają dużo szerszy zakres niż sugeruje ich nazwa.

W rzeczywistości oferują dużo szerszą paletę możliwości ochrony i mogą dotyczyć także: zdrowia, narodzin dziecka, kredytu na hipotekę, wypadków drogowych, śmierci osoby bliskiej, utraty zdolności do pracy, choroby i uszczerbki na zdrowiu itd. To oznacza, że zawierając taką polisę możemy liczyć na wsparcie w naprawdę wielu „życiowych” sytuacjach, w których przyda się dodatkowa gotówka. Wszystko jednak zaczyna się w momencie wyboru konkretnej oferty i ustalenia jej szczegółów z ubezpieczycielem. Dzięki temu, w coraz większej liczbie towarzystw jesteśmy w stanie otrzymać ofertę skrojoną na miarę rzeczywistych potrzeb.

Ubezpieczenie posagowe – co to jest?

Oferta podstawowa i rozszerzenie ubezpieczenia na życie

Wybierając ubezpieczenie na życie, warto mieć świadomość jak skonstruowane są takie oferty. Na tego typu produkty składają się bowiem: oferta podstawowa oraz „rozszerzenie” czyli możliwość podpisania dodatkowej umowy. Z pewnością przedstawiciel ubezpieczyciela przedstawi nam wszelkie możliwe opcje. Już od nas będzie zależało, czy z nich skorzystamy, czy też nie.

Czy polisa na życie może obejmować moich bliskich?

Decydując się na taką polisę, ochroną ubezpieczeniową możemy objąć nią także naszych bliskich – małżonka, dzieci, rodziców, teściów. Ma to praktyczne rozwiązanie np. w sytuacji kiedy posiadamy rozszerzenia na różne sytuacje życiowe wyszczególnione w umowie takie jak na przykład choroba, wypadek komunikacyjny czy konieczność długotrwałego leczenia. To dobre rozwiązanie, bowiem pozwala na objęcie ochroną większej liczby osób przy stosunkowo niewielkim podniesieniu kosztów samego ubezpieczenia. Po prostu: „razem” – często oznacza „taniej”.

Kim jest uposażony?

Zawierając polisę na życie istotne jest określenie osoby uposażonej – czyli takiej, którą wskazujemy jako uprawnioną do otrzymania świadczenia należnego w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Rzecz jasna, można wskazać kilka takich osób, lub zweryfikować ich listę w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Warto pamiętać o możliwości ustalenia udziału uposażonych sumie ubezpieczenia – np. 50% dla małżonka i po 25% dla każdego z dwójki dzieci. Jeżeli nie oznaczymy udziału, wówczas na mocy kodeksu cywilnego suma ubezpieczenia będzie podzielona na równe części.

Ubezpieczenie i oszczędności

W Polsce wśród tzw. ubezpieczeń „życiowych” interesującą formę przybrały polisy związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest to takie ubezpieczenie, które upraszczając, składa się z dwóch części – ochronnej oraz oszczędnościowej. Podział ten sprowadza się do tego, że składka, którą wpłacamy jest dzielona na wspomniane dwa zakresy – pierwsza, tak jak w standardowej trafia na ochronę, druga zaś zasila pulę która służy pomnażaniu gromadzonego kapitału na przyszłość. Jest ona lokowana do wybranych funduszy inwestycyjnych którymi zarządza ubezpieczyciel. To oznacza, że jest to inwestycja długoterminowa, ale jej stopa zwrotu nie zawsze jest na plusie – zresztą o takim ryzyku powinniśmy zostać poinformowani przed podpisaniem umowy.

Często, oszczędnościowa część polisy jest praktyczną formą tworzenia dodatkowej poduszki finansowej będącej alternatywą dla ubezpieczenia na „dożycie”. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą być także cennym uzupełnieniem świadczeń emerytalnych lub zostać przeznaczone na pomoc finansową dla naszych dzieci w przyszłości.