Ubezpieczenie na życie? Jaka jest cena składki. Najlepsza oferta

0
778
ubezpiecznie

Czy ubezpieczenie na życie jest potrzebne? Po co ubezpieczenie na życie i jaka jest wysokość składki. To najczęściej pojawiające się pytania dotyczące ubezpieczenia na życie. Postaram się trochę rozjaśnić ten temat w materiale.

Wciąż zadziwia mnie ignorancja wielu Polaków w kwestii ubezpieczenia na życie. Nie zdają sobie sprawy z tego, że świadczenie wypłacone z polisy na życie będzie sporym finansowym wsparciem dla rodziny. Najniższa składka ubezpieczenia na życie to zwykle kilkadziesiąt złotych. Czy warto takie pieniądze płacić i to najczęściej do końca swojego życia? Odpowiedź na to pytanie pozostawię tobie. Moim zadaniem będzie wyjaśnić ci co nieco w kwestii ubezpieczeń.

Ubezpieczenia są po to by ograniczyć skutki niezbyt przyjemnych zdarzeń. Stąd historie opowiadane przez agentów o pożarze domu, czy możliwości kradzieży albo wypadku na stoku podczas urlopu zimowego. O ile w przypadku rzeczy materialnych jesteśmy w stanie wyobrazić sobie szkody i ich skutek, problemy pojawiają się w przypadku ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie chroni zdrowie i życie ubezpieczonego. Może ona mieć kilka wariantów. Po spełnieniu się określonych przesłanej, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Może tak być np. z powodu śmierci ubezpieczonego albo gdy dożyje on określonego wieku.

Zgodnie z art. 805 Kodeksu Cywilnego przez zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w postaci umówionej sumy pieniężnej, renty albo innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu ubezpieczonego, w zamian za to ubezpieczony zobowiązuje się do opłacania składki.

Czy jednak zawarcie ubezpieczenia na życie będzie się opłacać? Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto przeanalizować dokładnie sytuację finansową. Jak już wspominałem, takie ubezpieczenie ma pomóc finansowo rodzinie i bliskim, gdy ty – jeśli będziesz ubezpieczony – umrzesz. Jeśli więc masz spore oszczędności albo w inny sposób zabezpieczyłeś rodzinę, ubezpieczenie na życie nie będzie w twoim przypadku niezbędne.

Zdecydowanie jednak takie ubezpieczenie powinni wykupić ci, którzy nie mają oszczędności lub są one bardzo małe, a na dodatek jako jedyni utrzymują rodzinę. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego rodzina nie będzie musiała martwić się o kwestie finansowe.

Ubezpieczenie na życie. Co to jest?

Najczęściej ubezpieczenie na życie obejmuje

  • śmierć ubezpieczonego
  • ciężką chorobę
  • niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy albo samodzielnego funkcjonowania ze względu na nieszczęśliwy wypadek

Oczywiście jeśli chcemy, możemy poszerzyć zakres takiego ubezpieczenia. Mówiąc o ubezpieczeniu na życie, nie sposób nie wspomnieć o produktach ochronno-inwestycyjnych. W ramach takiej polisy można oszczędzać na przyszłość, np. na emeryturę.

Składka polisy na życie

Cena polisy zależy przede wszystkim od dwóch zmiennych: sumy, na którą chcemy się ubezpieczyć, a także wieku osoby ubezpieczonej. Wysoka suma ubezpieczenia wskazana jest w przypadku jednego żywiciela wieloosobowej rodziny, która to ma na dodatek np. kredyt hipoteczny. Na cenę wpływa wiek. Im jesteś starszy, tym będzie drożej. Wszystko dlatego, że rośnie ryzyko poważnych zachorowań i śmierci. Oczywiście istotne jest to na jak długo chcesz się ubezpieczyć. Ubezpieczenia na życie występują w wariantach terminowych (np. na 5, 10 lub 15 lat) albo bezterminowych, gdy obowiązują aż do chwili wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Cena polisy na życie zależy też od tego jaki wykonujemy zawód. Część profesji zalicza się do grupy podwyższonego ryzyka.

Ubezpieczenia na życie występują też w wariantach grupowych. Zawsze jednak ubezpieczenie na życie wybrane indywidualnie będzie lepsze.

Najlepsza oferta będzie tą, która ma najmniej wyłączeń, czyli sytuacji, w których nie otrzymasz odszkodowania. Nie warto wybierać też pierwszego lepszego ubezpieczenia. Porównaj co zaoferują różne firmy w ramach tej samej składki. Warto jednak pamiętać, żeby decyzji o polisie na życie nie odkładać zbyt długo. Bo, jak już wspomniałem, im jesteś starszy, tym więcej zapłacisz.