Ubezpieczenie na życie. Kiedy zakład ubezpieczeniowy odmówi ubezpieczenia?

0
969
ubezpiecznie

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza zdrowie i życie. Jest to umowa dobrowolna, a jej zakres może być ustalony dowolnie, zgodnie z zasadą swobody umów. Znaczy to, że można do takiej umowy wprowadzić zapisy wedle własnego uznania byleby zapisy nie były zgodne z zasadami współżycia społecznego. Kiedy zakład ubezpieczeniowy odmówi ubezpieczenia?

Masz polisę na życie, zabezpieczyłeś swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci. Jesteś przekonany, że gdy ciebie zabraknie firma ubezpieczeniowa wypłaci wskazanym przez Ciebie osobom pieniądze stanowiące kwotę odszkodowania.

Ubezpieczyciel każdorazowo ocenia jakie jest ryzyko wystąpienia danego zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli w tym przypadku śmierci. Ma na to wpływ wiek, zawód, styl życia, a także stan zdrowia ubezpieczonego. Jeśli – zdaniem ubezpieczyciela – ryzyko będzie zbyt duże, bo przykładowo ubezpieczony nie jest w najlepszym zdrowiu albo też ma niebezpieczną pracę lub też lubi sporty ekstremalne i nie zajmuje się nimi wyłącznie hobbystycznie, to albo w ogóle nie pozwoli na zawarcie takiego ubezpieczenia. Może też znacząco zostać podniesiona składka ubezpieczeniowa.

Przeciwwskazania umowy ubezpieczenia

Jeśli przeciwwskazań nie ma, ubezpieczenie zostanie zawarte. Nie znaczy to jednak, że niezależnie od wszystkiego będzie wypłacone odszkodowanie.

Przejrzałem umowy ubezpieczycieli i wybrałem kilka sytuacji, w których nie będzie wypłacone suma ubezpieczenia.

Po pierwsze każde ubezpieczenie zawiera wyłączenia. Są to sytuacje, czy zdarzenia, których wystąpienie powoduje, że odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej nie istnieje. Wszystkie takie sytuacje muszą być opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Samobójstwo do wyłączenia

W przypadku podstawowej polisy na życie, która zakłada wyłącznie ochronę twojego życia takich wyłączeń jest mało. Jednym z najczęściej pojawiających się jest samobójstwo. Jeśli ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku samobójstwa i doszło do niego w okresie do 2 lat po zawarciu takiego ubezpieczenia to odszkodowanie nie będzie wypłacone.

Taki zapis ma praktycznie każda z firm oferująca polisy na życie. Taka „karencja” obowiązuje najczęściej 2 lata. Po tym okresie nie mamy już praktycznie żadnych wyłączeń. Nie ma wtedy znaczenia w jaki sposób doszło do śmierci, czy była to śmierć naturalna, czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Czy za samobójstwo będzie wypłacone odszkodowanie?

Firmy ubezpieczenie nie wyłączają odpowiedzialności nawet wtedy gdy śmierć nastąpi pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także wtedy gdy doszło do niej nawet zaraz po zawarciu umowy ubezpieczenia. Konkretny przykład: zawierasz dziś umowę ubezpieczenia na życia. Od razu wpłacasz składkę i ubezpieczenie działa. Nawet jeśli uległbyś wypadkowi po godzinie od uruchomienia polisy, odszkodowanie będzie wypłacone.

Podpisując umowę ubezpieczenia na życie warto też dokładnie odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia. Ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę sumy ubezpieczenia jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby, którą zataił ubezpieczony. Przykład: Jesteś chory na nieuleczalną chorobę, wiesz o tym ale nie informujesz ubezpieczyciela o takiej sytuacji. Wtedy firma ubezpieczeniowa ma prawo nie wypłacić odszkodowania.

Musisz jednak pamiętać, że takie ograniczenie jest do 3 lat po zawarciu ubezpieczenia. Jeśli w trakcie obowiązywania polisy ciężko zachorujesz, a wcześniej nie miałeś żadnych objawów choroby, to nie ma powodu by odszkodowanie nie zostało wypłacone przez ubezpieczyciela.

Kogo wskazać jako uposażonego

Jeśli twoje życie jest objęte polisą na życie, to sam nie dowiesz się, czy odszkodowanie zostało wypłacone. Mogą się o tym przekonać dopiero osoby, które wskazałeś w umowie ubezpieczenia jako uposażone (uprawnione do odbioru świadczenia). Ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni na wypłatę świadczenia choć niejednokrotnie zdarza się, że świadczenia z ubezpieczeń życiowych przekazywane są uposażonym znacznie szybciej.

Suma ubezpieczenia może być wypłacona tylko w przypadku aktywnej polisy, czyli takiej, która ma opłacane składki. Jeśli okaże się, że przez kilka lat polisa była zasilana wpłatami, potem jednak takie wpłaty się skończyły, to po kilku miesiącach polisa taka może przestać funkcjonować. W związku z tym odszkodowanie nie będzie się należało.

Co zrobić jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel nie kwapi się z wypłatą odszkodowania, trzeba będzie złożyć odwołanie. Najpierw kierujemy pismo z reklamacją do zarządu ubezpieczyciela. Jednocześnie warto też powiadomić o tej sprawie Rzecznika Ubezpieczonych. W ostateczności można pójść do sądu.

POLECAMY https://www.portalkonsumenta.pl/ranking-ubezpieczen-na-zycie-indywidualne-ubezpieczenie-na-zycie/