UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystko co powinieneś wiedzieć o tej instytucji

0
1033
ubezpieczenie
ubezpieczenie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania tym, którzy ucierpieli w wypadku drogowym, który był spowodowany przez kierującego bez polisy OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe. Mimo to zdarzają cię kierujący, którzy nie wykupują takiego dokumentu celowo albo tacy, którzy zapomnieli go wykupić.

Gdy taki kierujący spowoduje wypadek firma ubezpieczeniowa nie ma podstaw do wypłacenia odszkodowania. Wtedy do akcji wkracza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG to poniekąd taki odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tyle że odpowiada za ubezpieczenia. UFG przejmuje odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla ofiar wypadków, które zostały spowodowane przez osoby nieposiadające obowiązkowego ubezpieczenia OC albo wtedy gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

Mam ubezpieczenie AC. Czy UFG wypłaci odszkodowanie?

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia gdy ofiara, poszkodowany ma własne ubezpieczenie autocasco. Jeśli tak jest, a sprawca wypadku nie ma OC, to będziesz musiał szkodę naprawić ze swojego autocasco, a UFG zrekompensuje wtedy jedynie dodatkowe koszty. Chodzi np. o wartość zniżek, które utraciliśmy w wyniku skorzystania z AC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada też za przejęcie odpowiedzialności gdy firma ubezpieczeniowa ogłosi upadłość

Jakie odszkodowanie wypłaca UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci całe odszkodowanie w przypadku OC, a w przypadku ubezpieczenia na życie – 50%. W tym drugim wypadku jednak odszkodowanie nie może być wyższe niż równowartość 30 tys. euro.

Szkody osobowe a UFG

Jeśli w wypadku ktoś zginął albo został ranny i w związku z tym rozstrój zdrowia był dłuższy niż 14 dni, UFG wypłaci 100 proc. świadczeń

Szkody majątkowe

Jeśli w wypadku ucierpiał twój samochód, to UFG przejmie odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zdarzenia było poważne. Chodzi o sytuację, w której była ofiara śmiertelna albo ranna na tyle poważnie, że przynajmniej 14 dni trwał tzw. rozstrój zdrowia. Jednak nawet wtedy odszkodowanie UFG nie pokryje całej szkody. Wypłata będzie zawsze zmniejszona o równowartość 300 euro.

Jeśli sprawca zdarzenia jest ustalony, to po wypłacie odszkodowania UFG zwróci się do niego z tzw. regresem, czyli wnioskiem o zwrot całości środków, które UFG wypłaciło ofiarom.

Skąd UFG ma pieniądze?

Na odszkodowania wypłacane przez UFG składają się ubezpieczyciele. Przekazują część składki zebranej od tych, którzy rzetelnie płacą. Innymi słowy – płacący wszystkie koszty kierowcy składają się na tych, którzy w ogóle nie wykupią ubezpieczenia. Im więcej kierowców, którzy nie mają OC, tym wyższe składki bo więcej trzeba przekazywać do UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi bazę polis komunikacyjnych. Każdy może sprawdzić, czy konkretny pojazd ma ważne ubezpieczenie OC.

>>> Tu zobaczysz, czy dany pojazd ma ubezpieczenie OC >>>

Żeby skorzystać z bazy UFG, trzeba znać numer rejestracyjny samochodu albo numer identyfikacyjny nadwozia (VIN), a także datę, kiedy doszło do zdarzenia

Siedziba UFG mieści się w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11 (01-231 Warszawa)

Tel. 22 539 61 00. Biuro UFG czynne jest od 8.00 do 17.00

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Jeśli doszło do zdarzenia, którego sprawcą jest kierowca bez ubezpieczenia OC, będziesz musiał uzyskać odszkodowanie z UFG. Szkodę zgłaszasz do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Firma nie może odmówić ci takiej pomocy. O odszkodowanie starasz się za pośrednictwem wybranego towarzystwa ubezpieczeń, które przygotowuje odpowiednie dokumenty. W ciągu miesiąca UFG wyda decyzję o wypłacie odszkodowania.

Ile wynosi kara za brak OC?

Jak piszemy w jednym z naszych ostatnich tekstów w 2019 roku kara za brak OC sięga 4500 zł, eszcze głębiej do portfela może sięgnąć posiadacz pojazdu ciężarowego, który za brak ważnej polisy może zapłacić nawet 6750 zł.