Umowa sprzedaży motocykla. Jak sprzedać motocykl?

0
1746
umowa sprzedaży motocykl

W Polsce nie brakuje miłośników jednośladów. Wiosna to ten czas w roku, podczas którego coraz więcej osób pragnie stać się posiadaczem motocykla. Po znalezieniu odpowiedniego ogłoszenia o sprzedaży upatrzonego modelu, sprawdzeniu jego stanu technicznego i prawnego oraz oczywiście ustaleniu ceny zakupu, nowy właściciel motocykla powinien z jego sprzedawcą podpisać umowę.

Tego typu dokument to gwarancja dotrzymania pewnych ustaleń. Jednocześnie tylko pismo jest realnym dowodem w trakcie postępowania sądowego w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek konfliktu i warto jest o tym pamiętać.

Elementy umowy sprzedaży motocykla

Dobrze sporządzona umowa sprzedaży motocykla zawierać musi kilka niezbędnych elementów, których istnienie określa Kodeks cywilny.

Pierwsza część umowy sprzedaży motocykla to przede wszystkim data i miejsce zawarcia umowy. Te informacje mają znaczenie przy rejestracji pojazdu, ponieważ wykazują, w jakim momencie doszło do podpisania umowy i do zmiany właściciela. Niezbędne są także dokładne dane obu stron transakcji, w skład których wchodzi:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres zamieszkania;
  • Numer dowodu osobistego;
  • Numer PESEL.

Jeżeli stroną sprzedającą lub kupującą jest firma, dane te oczywiście dotyczyć będą przedsiębiorstwa. Jeżeli kupuje się pojazd nowy od dealera, wówczas te dane są jeszcze inne. Zazwyczaj wówczas wypełnia się określony, gotowy formularz. Warto jest jednak sprawdzić dane na nim zawarte. Powinny one być zgodne ze znanymi danymi firmy.

Jakie opłaty?

Dalsza część umowy sprzedaży motocykla dotyczy kwestii związanych z samym pojazdem. Powinno być w niej jasno określone, jakiego pojazdu dotyczy sprzedaż. Są to więc dane takie jak marka, model, przebieg, numer podwozia, numer silnika, kolor, cechy charakterystyczne. Wówczas można mieć pewność, który dokładnie pojazd został kupiony.

Kolejna część to opłata. To właśnie tutaj należy wpisać kwotę, za którą pojazd jest sprzedawany. Powinna być także data wniesienia opłaty oraz jej forma (gotówka, przelew).

Ostatni element to zgodne podpisy obu stron.

Warto pamiętać, że w umowie sprzedaży motocykla zawrzeć można jeszcze dodatkowe informacje. Są to na przykład dane na temat ewentualnych awarii w pojeździe. Wówczas kupujący z pewnością zostanie o nich poinformowany i nie będzie miał możliwości powołania się na rękojmie. Może to także dotyczyć na przykład innej daty i miejsca przekazania pojazdu. Takie zapisy, które nie są konieczne, dotyczą również stanu prawnego motocykla. Nie jest to obowiązkowe, ponieważ wszelkie kwestie związane z tego typu umowami reguluje Kodeks cywilny.

Umowa sprzedaży motocykla powinna zostać zawarta w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron transakcji.

Dalsze obowiązki

Po podpisaniu umowy sprzedaży motocykla, jego właściciel ma jeszcze kilka obowiązków. Przede wszystkim musi wiedzieć, czy pojazd ma ważne badania techniczne. Jeżeli nie, wykorzystując do tego lawetę, udać się powinien do stacji kontroli pojazdów. Musi także udać się do wydziału komunikacji, w którym to urzędzie dokona przerejestrowania pojazdu. W niektórych przypadkach nie będzie konieczne wymienianie tablic rejestracyjnych, jeżeli zakup dokonywany jest w ramach tego samego powiatu.

Nabywca pojazdu używanego musi także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 procent wartości. Urząd skarbowy przy ustalaniu wielkości tej kwoty może skorzystać z wartości podanej w umowie albo samodzielnie ustalić to na podstawie cen podobnych pojazdów na wolnym rynku.

Co z wadami ukrytymi?

Warto pamiętać, że to sprzedający odpowiada za wady ukryte w pojeździe. Odpowiedzialność taka, z tytułu rękojmi, obowiązuje przez okres dwóch lat od chwili podpisania umowy. W tym czasie kupujący może się zwrócić do poprzedniego właściciela z żądaniem usunięcia tych usterek albo na przykład obniżeniem kosztu zakupu lub wręcz z wypowiedzeniem umowy. Jeżeli sprzedający nie zgadza się z tymi zarzutami, ma możliwość wystąpienia na drogę sądową, a także może powołać biegłego, który oceni faktyczne usterki.

POLECAMY Ile wynosi kara za brak ważnego OC w 2019 roku?