W co inwestować w 2019 roku? Mieszkania, złoto

0
814
historia pieniądza

Brak pieniędzy boli, ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy. O trafności tego powiedzenia przekonał się nie jeden potencjalny inwestor. Chęć bezpiecznego ulokowania oszczędności i ich pomnożenie wymaga dobrej orientacji na rynku, przewidywalności, a tam gdzie jej nie ma – szczęścia.

Na co przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze? Kupić mieszkanie, wymienić na obcą walutę czy może na złoto? Możliwości jest wiele, jednak nie każda opcja okaże się trafiona. Skuteczny inwestor nie działa na chybił-trafił. Warto sprawdzić, jakie warianty oferuje rynek i z jakim ryzykiem wiąże się wybór każdej inwestycji.

Mieszkanie, które samo na siebie pracuje

Zakup mieszkania pod wynajem to już powszechny sposób na łatwy pieniądz. Czy aby na pewno to najprostsza droga pomnożenia majątku? Podstawowym warunkiem jest odpowiedni wkład własny i zdolność kredytowa. Załóżmy zatem, że potencjalny inwestor dysponuje zatem odpowiednią sumą pieniędzy, którą chce zainwestować w nieruchomości. Na tym etapie rodzi się pytanie, czy to właściwy moment na zakup mieszkania.

O tym, że mieszkania drożeją, eksperci przekonują nie od dziś. Już w 2018 roku można było zaobserwować kilkunastoprocentowe wzrosty – wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Kiedy ceny przestaną rosnąć? Na razie nic na to nie wskazuje. W analizie wskazano bowiem, iż w roku ceny mieszkań wzrosły o 7 proc. Na rynku wtórym lepiej nie będzie – wraz z cenami u deweloperów, rosną kwoty jakich oczekują właściciele mieszkań na rynku wtórym. Może się zatem okazać, że kilka lat, czy nawet miesięcy po zakupie mieszkania – jego wartość zacznie spadać. Wpływy od przyszłych najemców mogą nie zrekompensować tej różnicy.

Niewielki zysk i stabilność

Jeśli bezpieczeństwo naszych oszczędności jest priorytetowe, a na dalszy plan przechodzą zyski warto przyjrzeć się lokatom. Zysk uzależniony jest od okresu, na jaki chcemy wpłacić środki na konto, i ich wysokości. Zwykle lokaty krótkoterminowe są korzystniej oprocentowane niż długookresowe – nie jest to jednak zasadą. Banki najbardziej cenią sobie „nowe środki”, dzięki czemu pozyskują nowych klientów. Często warunkiem założenia lokaty jest założenie rachunku bankowego w danym banku.

W cenie są także aplikacje mobilne – częstą praktyką jest udzielanie lokat obsługiwanych dzięki aplikacji na telefon na większy procent, niż tradycyjnych, do których wgląd mamy za pośrednictwem strony internetowej banku. Jak wynika z rankingu lokat (stan na maj 2019), przy krótkoterminowych lokatach można liczyć maksymalnie na 3 proc. zysku. Mowa o lokatach do 2 miesięcy.

Lokaty kwartalne i roczne wiążą się z nawet z 4 proc. zyskiem, zaś długoterminowe (do 5 lat) – 3 proc. Jest to jednak maksymalne oprocentowanie lokat, które dostępne są często przy spełnieniu dodatkowych warunków. Szczególnie w przypadku długoterminowych ofert, warto pamiętać, iż ulokowane na lokacie środki są „zamrożone”, a ich wcześniejsza wypłata często wiąże się z utratą odsetek.

Większe pieniądze i większe ryzyko – fundusz inwestycyjny

Ustawodawca definiuje go jako „osobę prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.”

Nie wszystko da się przewidzieć

Innymi słowy, na fundusz składa się każdy z inwestorów. Pozyskane środki są przedmiotem inwestycji w instrumentach finansowych i na rynkach. Wpłacane środki przeliczane są na jednostki uczestnictwa w funduszu. Z czego wynika ryzyko? Bez względu na to, w jakie aktywa inwestowane są środki, ich ceny się zmieniają w zależności od sytuacji na rynku, powodzenia największych graczy, liczby inwestorów czy warunków makroekonomicznych.

Te wszystkie warunki sprowadzają się do stwierdzenia, że nie wszystkie sytuacje na rynku jesteśmy w stanie przewidzieć stąd skala ryzyka przy funduszach inwestycyjnych. Dodatkowo warto także pamiętać o opłatach manipulacyjnych za zarządzanie wpłaconymi środkami i podatku od zysków przy końcowym zakupie jednostek uczestnictwa (podatek Belki).

Pieniądz można zabezpieczyć

I przechowywać w złocie. To jedna z najstarszych metod zabezpieczenia finansowego a także pomnażania oszczędności. Transakcja w odpowiednim czasie może przynieść duże zyski. Złoto można zakupić w formie fizycznej w postaci sztabek. Jeśli jednak przechowywanie złota stanie się problematyczne, warto pomyśleć o opcjach i kontaktach na złoto. Wówczas inwestor nie posiada sztabek fizyczne, ale zapis w umowie czyni go ich właścicielem.

Jak czytamy na stronie Mennicy Polskiej, złota na giełdzie jest mniej niż warte są te opcje, więc w sytuacji, gdy każdy inwestor chciałby otrzymać swoje złoto w postaci sztabek, na przykład w wyniku krachu na giełdzie, może okazać się, że kruszcu po prostu nie ma. Ta forma inwestycji ma jednak sporo zalet.

Złoto jest odporne na inflację, choć jak wiadomo – jedno wartość zmienia się zgodnie z prawem popytu i podaży. Inną zaletą jest prostota operacji. Zakup złota nie wymaga od inwestorów wiedzy o funkcjonowaniu rynku, śledzenia akcji na giełdzie czy analizy każdego podpunktu umowy z bankiem. Wystarczy jedynie kontrolować cenę kruszcu i w odpowiednim czasie sprzedać złoto.

Co to jest crowfunding?

To nie jedyne możliwości alokacji zgromadzonego kapitału. Inwestorzy interesują się dziś crowfundingiem, kryptowalutami czy też… założeniem własnego biznesu. Powszechną zasadą przy każdego rodzaju inwestycji jest dywersyfikacja. Ulokowanie środków w wielu miejscach, choć nie da gwarancji na większy zysk, z pewnością zminimalizuje ryzyko utraty pieniędzy. Najważniejszą z inwestycji jest jednak wiedza. Świadomość dostępnych możliwości i ryzyka inwestycji nie jest gwarancją dużych pieniędzy, ale na pewno nas do nich przybliża.

SPRAWDŹ TEŻ NASZ PORADNIK Jak inwestować, na czym zarabiać? Jak zostać milionerem?