Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia na życie. Procedura

0
6010

Jak odbywa się wypłata ubezpieczenia z polisy na życie? Czy procedura związana z wypłatą jest skomplikowana? Kiedy rodzina otrzyma pieniądze z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który pozwala zabezpieczyć przede wszystkim najbliższych jeśli osoba ubezpieczona poniesie śmierć. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego nie ma znaczenia jak nastąpiła śmierć. Po prostu odszkodowanie będzie należne uposażonym.

Ubezpieczenie na życie dożywotnie czy terminowe. Co wybrać?

Jeśli kupujesz ubezpieczenie na życie by zabezpieczyć swoją rodzinę, koniecznie poinformuj uposażonych (czyli osoby, które otrzymają świadczenie), że taką polisę zawarłeś. Wszystko dlatego, że procedura wypłaty odszkodowania z polisy na życie następuje dopiero wtedy gdy osoba uposażona lub jej przedstawiciel złoży wniosek o wypłatę świadczenia do firmy ubezpieczeniowej. Nie ma sensu traktować więc polisy na życie jak niespodziewany prezent dla rodziny. Jeśli nikt nie wie o tym, że ubezpieczenie zostało zawarte może dojść do sytuacji, że mimo śmierci ubezpieczenie nie będzie wypłacone. Firma ubezpieczeniowa nie szuka „z własnej woli” osób uposażonych. Mało tego. Choć agent ubezpieczeniowy ma obowiązek kontaktować się przynajmniej raz w roku z osobą ubezpieczoną, to w razie śmierci ubezpieczonego nie ma on obowiązku informowania firmy o konieczności wypłaty świadczenia.

Które firmy ubezpieczeniowe mają najlepszą obsługę? Ranking. Portalkonsumenta.pl przetestował pierwszy kontakt z klientem…

Żeby pieniądze z odszkodowania trafiły do uposażonych trzeba będzie złożyć wniosek z roszczeniem o wypłatę. Procedura wypłaty świadczenia zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zakładamy więc, że uposażeni wiedzą o istnieniu polisy i mają prawo domagać się kwoty świadczenia.

W związku z tym trzeba najpierw określić wartość wypłaty. Może się wydawać, że odszkodowanie będzie stanowić suma ubezpieczenia. W ubezpieczeniach z częścią inwestycyjną (np. UNUM, Aviva, czy Uniqua w wariancie ubezpieczenia na wysoką sumę) część składki jest przeznaczana na inwestycję. Gdy ubezpieczenie funkcjonowało bardzo długo, może się zdarzyć, że kwota z inwestycji będzie dużo wyższa od sumy ubezpieczenia. W takiej sytuacji zawsze WYPŁACANA jest wyższa kwota. Zanim więc przystąpisz do występowania z roszczeniem, sprawdź jaka kwota ci przysługuje. Warto pamiętać, że jeśli osoba ubezpieczona ma zaległości w opłacaniu składek, może się zdarzyć, że wypłata będzie pomniejszona o zaległość.

Procedura wypłaty świadczenia ubezpieczyciela. Jakie dokumenty?

Żeby rozpocząć proces wypłaty odszkodowania, należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają formularze takich wniosków. Można o niego poprosić agenta, który obsługiwał daną polisę.
  2. Przygotuj i dostarcz skrócony akt zgonu ubezpieczonego. Dokument ten powinien być dostarczony w oryginale albo jako potwierdzona notarialne kopia.
  3. Przygotuj karę zgonu albo dokumentację medyczną. W przypadku gdy do śmierci doszło za granicą, takie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego

Oczywiście trzeba będzie potwierdzić też tożsamość osoby lub osób, które są upoważnione do tego by otrzymać świadczenie. Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel poprosi też o dodatkowe dokumenty placówki medycznej albo też np. policji czy prokuratury. Tak może się zdarzyć jeśli mamy do czynienia z ubezpieczeniem terminowym lub każdym innym, które zawiera sporo wyłączeń związanych z wypłatą odszkodowania.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę świadczenia?

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów, firma ubezpieczeniowa przystępuje do procedury wypłaty odszkodowania. Jeśli wszystko jest w porządku, pieniądze są wypłacane najpóźniej w ciągu 30 dni. Niektóre ubezpieczalnie (np. Unum) chwalą się, że wypłacają pieniądze w ciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania wniosku o wypłatę. Prawo nakazuje jednak by wypłata trafiła do uposażonego najpóźniej w ciągu 30 dni. Pieniądze przekazywane są przelewem lub przekazem. Jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana, to w ciągu 30 dni wypłaca się tylko część, która należy się bezspornie. Reszta pojawi się na koncie maksymalnie w ciągu 14 dni od chwili, gdy sprawa zostanie wyjaśniona.

Osoby LGBT coraz bardziej zainteresowane ubezpieczeniami na życie

W momencie gdy świadczenie zostanie wypłacone polisa upada.

Trochę inaczej jest jeśli mamy do czynienia z wypłatą z tzw. umów dodatkowych. O co chodzi? Ubezpieczenie na życie może zawierać dodatkowe opcje, np. wypłatę świadczenia w przypadku ciężkiego zachorowania albo pobytu w szpitalu w wyniku ciężkiego wypadku. Każde takie zdarzenie jest objęte odrębną sumą ubezpieczenia. Jeśli więc ubezpieczyciel wypłaci pieniądze z umowy dodatkowej nie oznacza to, że uposażeni nie dostaną pieniędzy z umowy głównej, w wypadku śmierci. Chodzi o to, że umowy dodatkowe w dużej mierze pomagają zabezpieczyć byt ubezpieczonego (jeszcze za jego życia), a umowa główna obejmuje śmierć.

Wypłata z umowy dodatkowej następuje w ciągu kilku dni (maksymalnie 30) po przedstawieniu dokumentów, które potwierdzają zajście zdarzenia. Najczęściej jest to dokumentacja medyczna.

Czy świadczenie ubezpieczeniowe będzie wypłacone zawsze?

Może się zdarzyć, że świadczenie ubezpieczeniowe nie będzie wypłacone. Zależy to od wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. O wybranych wyłączeniach pisaliśmy już w materiale na portalu konsumenta.