Odszkodowanie z polisy na życie, a spadek. Czy pieniądze z ubezpieczenia na życie podlegają dziedziczeniu?

0
11899

W przypadku śmierci osoby, która była ubezpieczona na życie, uposażeni zadają sobie pytanie, czy odszkodowanie jest objęte postępowaniem spadkowym i czy cała kwota trafi do nich, czy też będą musieli podzielić się nią ze spadkobiercami.

Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia na życie

Jak odbywa się wypłata pieniędzy? Zdecydowanie najprościej jest wtedy, gdy uposażeni są świadomi, że zmarły upoważnił ich do otrzymania odszkodowania. W takiej sytuacji wystarczy, że przekażą firmie ubezpieczeniowej odpis aktu zgonu lub kopię karty zgonu albo tez dokument, który potwierdza przyczynę śmierci. Dodatkowo składają oni dyspozycję wypłaty świadczeń i wskazują numery konta, na które pieniądze mają zostać przelane.

Zdarza się też, że rodzina nie wie o polisie na życie najbliższej osoby i o tym, że przysługuje z tego tytułu świadczenie. Jeśli do firmy ubezpieczeniowej nie wpływają składki, wysyła ona przypomnienie tradycyjną pocztą. Gdy okaże się, że przesyłki wracają i okaże się, że ubezpieczony zmarł, uruchamiana jest procedura poszukiwania osób uposażonych. W takich poszukiwaniach pomagać może agent ubezpieczeniowy, który obsługiwał ubezpieczonego.

Dwa lub trzy ubezpieczenia na życie. Czy odszkodowanie wypłacane jest z każdej polisy?

Jak sprawdzić, czy zmarły miał polisę?

Po śmierci bliskiej osoby, rodzina często chce się dowiedzieć, czy zmarły był ubezpieczony. W takiej sytuacji trzeba wysłać prośbę o udzielenie takiej informacji do wszystkich towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce:

 

Nazwa adres
AEGON TU na ŻYCIE S.A. ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel.: 22 490 20 80
fax: 22 451 19 99
infolinia: 801 300 900 lub 22 592 10 00
www.aegon.pl
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel.: 22 529 48 72 do 73, 529 40 00
fax: 22 529 40 40
infolinia: 224224224
www.allianz.pl
AVIVA TUnŻ S.A. ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
tel.: 22 557 40 50
fax: 22 557 40 75
infolinia: 801 888 444 lub 22 557 44 44
www.aviva.pl
AXA ŻYCIE TU S.A. ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: 22 555 00 50
fax: 22 555 00 52
infolinia: 801 200 200 lub 22 555 00 00
www.axa-polska.pl
CARDIF POLSKA S.A.

 

ul. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel.: 22 529 01 23, 529 01 15 do 21
fax: 22 529 01 11
infolinia: 801 801 111 lub 22 319 00 00
www.cardif.pl
COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group

 

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensazycie.com.pl
ERGO – HESTIA ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl
EUROPA T.U. ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel.: 71 334 18 00
fax: 71 369 27 07
infolinia: 801 500 300 lub 71 36 92 887
www.tueuropa.pl
Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl
Inter-Życie Polska S.A. Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 333 75 80
fax: 22 333 75 81
infolinia: 801 188 880 lub 22 333 75 09
www.interpolska.pl
MetLife TUnŻ S.A. ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel.: 22 523 50 70
fax: 22 523 54 44
infolinia: 22 523 50 70
www.metlife.pl
NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A. ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: 22 522 00 00
fax: 22 522 11 11
infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24
www.nn.pl
Open Life TU Życie ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel.: 22 427 47 53
fax: 22 417 10 71
infolinia: 801 222 333 lub 22 101 41 60
www.openlife.pl
PZU ŻYCIE S.A. Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel.: 22 582 20 51, 582 34 10
fax: 22 582 20 95, 582 34 11
infolinia: 801 10 21 02
www.pzu.pl
SALTUS ŻYCIE ul. Władysława IV lok. 22
81-743 Sopot
tel.: 58 770 36 94
fax: 58 550 97 29
infolinia: 801 88 86 66
www.saltus.pl
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU. SA. ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel.: 22 505 61 00
fax: 22 505 61 01
infolinia: 801 120 120 lub 22 50 56 506
www.signal-iduna.pl
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel.: 42 634 47 00, 634 47 05 (06)
fax: 42 636 50 03
infolinia: 801 597 597 lub 42 66 66 500
www.uniqa.pl
UNUM ŻYCIE TUiR S.A. (poprzednio PRAMERICA) Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel.: 22 329 30 00
fax: 22 329 30 01
infolinia: 800 33 55 33 lub 22 329 30 99
www.unum.pl
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
tel.: 22 460 22 22
infolinia: 801 888 000 lub 22 460 22 22
www.viennalife.pl
WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel.: 22 272 30 00
fax: 22 272 00 30
infolinia: 801 30 83 08
www.warta.pl

 

Aktualizowane dane znajdują się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

Jest to żmudne ale to praktycznie jedyny sposób. Wysyłając informację do firmy ubezpieczeniowej dobrze jest też zapytać przy okazji, czy zmarły posiadał nie tylko typowe ubezpieczenie na życie ale i polisy NNW, czy Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe albo ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie na życie. Kiedy zakład ubezpieczeniowy odmówi ubezpieczenia?

Aktualnie trwają prace nad tym, by ubezpieczenia osób zmarłych, o których nie wiedzą spadkobiercy, były objęte mechanizmem znanym już z prawa bankowego. Chodzi o stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Wtedy będzie można wypłacić świadczenie niezwłocznie po śmierci uposażonym. Zgodnie z postulatem rzecznika finansowego, to towarzystwo będzie miało obowiązek zawiadomienia uposażonych o tym, że należy im się świadczenie. Oczywiście tylko wtedy gdy firma ubezpieczeniowa dowie się o śmierci ubezpieczonego

Czy odszkodowanie z polisy podlega dziedziczeniu?

W przypadku ubezpieczeń majątkowych, czyli np. samochodowych czy mieszkaniowych, wszystkie prawa i obowiązki po śmierci ubezpieczonego przechodzą na spadkobierców. Gdy mamy natomiast do czynienia z ubezpieczeniem na życie, to pieniądze po śmierci ubezpieczonego są wypłacane osobom uposażonym.

Pieniądze z ubezpieczenia na życie nie podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Nie są one też masą spadkową. Po prostu wypłacane są one uposażonym. Pieniądze z ubezpieczenia na życie nie są też objęte obowiązkiem zapłaty zachowku. Jeśli ubezpieczyciel otrzyma informację o śmierci ubezpieczonego, a także roszczenie o wypłatę świadczenia, ma maksymalnie 30 dni na wypłatę.

Polisa na życie i podatek

Pieniądze z polisy na życie są zwolnione z podatku od spadków i darowizn nawet wtedy gdy uposażonym jest osoba niezwiązana rodzinnie z ubezpieczonym. Mało tego. ¾ środków z polisy jest chronionych przed egzekucją komornika.

Sprawdź także: 4 konkretne sytuacje, w których ubezpieczenie na życie może okazać się niezbędne