Rodzaje funduszy inwestycyjnych

0
909
fundusze inwestycyjne

Fundusze, akcje – większość przeciętnych ludzi nie ma o nich zielonego pojęcia. Rodzaje funduszów inwestycyjnych to dość skomplikowany temat, który jednak bezwzględnie należy znać, zwłaszcza jeżeli planuje się inwestowanie.

  1. Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze te inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak obligacje skarbowe, bony skarbowe, papiery komercyjne. Są one zazwyczaj bezpieczniejszą inwestycją, ale z niższym potencjalnym zwrotem niż inne rodzaje funduszy inwestycyjnych.

  1. Fundusze o stałym dochodzie

Te fundusze inwestycyjne mają stałą stopę zwrotu jak obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Zamierzają regularnie wpłacać pieniądze do funduszu, głównie poprzez odsetki, które fundusz zarabia. Fundusze obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności są z reguły bardziej ryzykowne niż fundusze posiadające obligacje rządowe i inwestycyjne.

  1. Fundusze kapitałowe

Fundusze te inwestują w akcje. Fundusze te mogą rosnąć szybciej niż fundusze rynku pieniężnego lub fundusze o stałym dochodzie, więc zazwyczaj istnieje większe ryzyko utraty pieniędzy. Możesz wybierać spośród różnych rodzajów funduszy akcyjnych, w tym takich, które specjalizują się w akcjach wzrostowych (które zazwyczaj nie wypłacają dywidend) i funduszach dochodowych (które posiadają akcje, które wypłacają duże dywidendy).

  1. Fundusze zrównoważone

Fundusze te inwestują w kombinację akcji i papierów wartościowych o stałym dochodzie. Starają się zrównoważyć cel osiągnięcia wyższych zwrotów z ryzykiem utraty pieniędzy. Większość tych funduszy stosuje formułę dzielenia pieniędzy między różne rodzaje inwestycji. Zwykle mają większe ryzyko niż fundusze o stałym dochodzie, ale mniejsze ryzyko niż czyste fundusze kapitałowe. Agresywne fundusze posiadają więcej akcji i mniej obligacji, podczas gdy konserwatywne fundusze mają mniej akcji niż obligacji.

  1. Fundusze indeksowe

Fundusze te mają na celu śledzenie wyników określonego indeksu. Wartość funduszu inwestycyjnego wzrośnie lub spadnie wraz ze wzrostem albo spadkiem indeksu. Fundusze indeksowe zazwyczaj mają niższe koszty niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, ponieważ zarządzający portfelem nie muszą wykonywać tak wielu badań lub podejmować tak wielu decyzji inwestycyjnych.

  1. Fundusze specjalne

Fundusze te koncentrują się na wyspecjalizowanych branżach, takich jak nieruchomości, towary lub inwestycje odpowiedzialne społecznie.

Zarządzanie aktywne i pasywne

Aktywne zarządzanie oznacza, że ​​zarządzający portfelem kupuje i sprzedaje inwestycje, starając się wyprzedzić zwrot całego rynku lub innego zidentyfikowanego benchmarku. Zarządzanie pasywne polega na zakupie portfela papierów wartościowych zaprojektowanych w celu śledzenia wyników indeksu porównawczego. Udziały funduszu są korygowane tylko wtedy, gdy istnieje korekta składników indeksu.

Zanim zainwestujesz, zrozum cele inwestycyjne funduszu i upewnij się, że czujesz się komfortowo z danym poziomem ryzyka. Nawet jeśli dwa fundusze są tego samego typu, ich charakterystyka ryzyka i zwrotu może nie być identyczna. Dowiedz się więcej o tym, jak działają fundusze inwestycyjne. Możesz także porozmawiać z doradcą finansowym, aby pomógł ci zdecydować, które rodzaje funduszy najlepiej odpowiadają twoim potrzebom.

Zróżnicowanie inwestycji

Zarządzający portfelem mogą mieć różne filozofie inwestycyjne lub stosować różne style inwestowania, aby osiągnąć cele inwestycyjne funduszu. Wybór funduszy o różnych stylach inwestycyjnych pozwala na dywersyfikację poza typem inwestycji. Może to być inny sposób na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

4 wspólne podejścia do inwestowania

  • Podejście odgórne – patrzy na szeroki obraz ekonomiczny, a następnie znajduje branże lub kraje. Następnie inwestuj w konkretne firmy w wybranej branży lub kraju.

  • Podejście oddolne – skupia się na wyborze konkretnych firm, które mają się dobrze, niezależnie od perspektyw dla ich branży lub gospodarki.

  • Połączenie podejścia odgórnego i oddolnego

  • Analiza techniczna – próby prognozowania kierunku cen inwestycji poprzez badanie przeszłych danych rynkowych.

Który według ciebie sposób jest najbardziej dochodowy?

NASZA PORADA W co inwestować?