Spadek. Czy musisz zapłacić podatek?

0
792
spadek

Spadek otrzymany od kogoś z bliższej lub dalszej rodziny albo od kogoś obcego wymaga opłacenia podatku, jeżeli jego wartość przekracza ustaloną kwotę wolną od podatku. W związku z tym do przyjęcia spadku należy się odpowiednio przygotować i poznać procedury z tym związane. Spadek. Czy musisz zapłacić podatek?

Grupy podatkowe

Podstawą do wyliczenia wysokości należnego podatku od nabycia spadku jest przynależność do jednej z trzech grup, utworzonych na podstawie stopnia pokrewieństwa.

  • Grupa pierwsza: należą do niej małżonkowie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, pasierbowie, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, a także zięć i synowa.

  • Grupa druga: należą do niej rodziny rodzeństwa, czyli zstępni tacy jak bratankowie, siostrzeńcy, wnuki rodzeństwa, ciotki, wujkowie, małżonkowie oraz dzieci pasierbów, małżonkowie rodzeństwa.

  • Grupa trzecia: to pozostali spadkobiercy, także osoby niespokrewnione.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

W przypadku każdej z tych grup podatkowych ustalona jest kwota wolna od podatku w przypadku otrzymania spadku.

  • Pierwsza grupa – 9637 złotych;
  • Druga grupa – 7276 złotych;
  • Trzecia grupa – 4902 złote.

Bardziej skomplikowane jest wyliczenie wysokości spadku, to znaczy tego, czy jego wartość mieści się w tej wolnej kwocie. W tym celu należy zsumować rynkową wartość nieruchomości, samochodu, wyposażenia, dzieł sztuki etc. Oprócz tego do wyliczenia należy dodać także wszelkie darowizny oraz prawa majątkowe, jakie dostało się od danej osoby w przeciągu ostatnich pięciu lat.

Czas na opłacenie podatku od spadku wylicza się w okresie miesiąca do chwili jego nabycia (najczęściej przed notariuszem). Wówczas należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie o nabyciu rzeczy albo praw majątkowych na druku SD-3.

Samo zeznanie jednak nie wystarczy, należy do niego dołączyć wszelkie dokumenty świadczące o wartości rzeczy otrzymanej w spadku. Pomocne mogą być faktury zakupu lub wycena przeprowadzona przez rzeczoznawcę.  Wówczas urząd skarbowy wydaje decyzję o wysokości spadku do opłacenia. Ma się termin 14 dni na uregulowanie tego zobowiązania.

Wysokość podatku

Wysokość podatku ustala się zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn. Zgodnie z nim podatek oblicza się na podstawie nadwyżki opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Dzieje się tak zgodnie z odpowiednią skalą.

  • Pierwsza grupa podatkowa: do 10 278 złotych podatek wynosi 3%; od 10 278 do 20 556 złotych podatek wynosi 308 złotych 30 groszy i 5% od nadwyżki ponad 10 278 złotych; od 20 556 złotych podatek wynosi 822 złote 20 groszy i 7% od nadwyżki ponad 20 556 złotych.

  • Druga grupa podatkowa: do 10 278 złotych podatek wynosi 7%; od 10 278 do 20 556 złotych podatek wynosi 719 złotych 50 groszy i 9% od nadwyżki ponad 10 278 złotych; od 20 556 złotych podatek wynosi 1644 złote 50 groszy i 12% od nadwyżki ponad 20 556 złotych.

  • Trzecia grupa podatkowa: do 10 278 złotych podatek wynosi 12%; od 10 278 do 20 556 złotych podatek wynosi 1233 złote 40 groszy i 16% od nadwyżki ponad 10 278 złotych; od 20 556 złotych podatek wynosi 2877 złotych 90 groszy i 20% od nadwyżki ponad 20 556 złotych.

Kiedy nie płaci się podatku od spadku?

Podatku od spadku nie płaci się, jeżeli osoba zmarła należała do najbliższej rodziny, takiej jak dziadkowie, rodzice, małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym, macocha. Wówczas jednak należy nadal dopełnić kwestii formalnych, takich jak zgłoszenie nabycia spadku na druku SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego nabycie spadku albo od wizyty u notariusza i zarejestrowania aktu poświadczającego nabycie spadku.

Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas powstaje obowiązek opodatkowania takiego spadku w sposób właściwy dla pierwszej grupy podatkowej. W niektórych sytuacjach ten termin może zostać wydłużony. Dzieje się tak, jeżeli spadkobierca dowiedział się o śmierci bliskiej osoby i o spadku po czasie. W takiej sytuacji czas ten wynosi także 6 miesięcy, ale od chwili pozyskania informacji o otrzymaniu spadku.

W przypadku, kiedy wartość spadku jest niższa niż 9637 złotych, wówczas nie trzeba zgłaszać faktu jego otrzymania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PORADĄ Jak dziedziczy się majątek po kimś? Na co zwrócić uwagę przy dziedziczeniu majątku?