Złomowanie pojazdu. Czy to się opłaca?

0
1632
złomowanie_pojazdu

Użytkowanie starego lub rozbitego samochodu się nie opłaca? Możesz jednak pozbyć się takiego auta. Jedną z możliwości jest złomowanie pojazdu. Potem trzeba go wyrejestrować.

Zgodnie z przepisami złomowanie pojazdu można przeprowadzić w uprawnionej do tego stacji demontażu. Przed oddaniem auta do kasacji warto dowiedzieć się telefonicznie, czy punkt oferuje bezpłatny jego odbiór własną lawetą, a także czy będziemy musieli ponieść dodatkowe opłaty.

Na czym polega złomowanie pojazdu?

Złomowanie samochodów mogą w Polsce wykonywać uprawnione stacje demontażu. Właściciel auta przed oddaniem im swojego auta powinien się upewnić, czy taki podmiot działa legalnie. Najłatwiej w tym celu jest sprawdzić, czy posiada odpowiednie zezwolenie wydane przez marszałka województwa.

Stacja demontażu – co jest wymagane?

Udając się do stacji demontażu, musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. paszport). Dodatkowo właściciel ma obowiązek okazania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli została wcześniej wydana), albo innego dokumentu, który potwierdza dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, jak:

  • zaświadczenie wydane przez wydział komunikacji w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję,
  • w razie nie przerejestrowania samochodu po jego zakupie (czyli gdy auto figuruje na poprzedniego właściciela), umowę kupna potwierdzoną przez urząd skarbowy.

Ponadto aby zezłomowanie samochodu była możliwe, musi on również posiadać nr VIN (nr identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta), albo nr nadwozia, podwozia lub ramy.

Złomowanie pojazdu zarejestrowanego na firmę lub posiadające współwłaściciela

Nieco inne dokumenty należy okazać w stacji demontażu, gdy samochód przeznaczony do złomowania jest zarejestrowany na firmę. W takim przypadku przepisy wymagają dołączenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jeśli auto do kasacji nie oddaje jego właściciel będący przedsiębiorcą, a np. wyznaczony przez niego pracownik – to musi on przedstawić upoważnienie wystawione na jego osobę.

Złomowany samochód może również posiadać współwłaściciela. Jeżeli nie może on osobiście stawić się w stacji demontażu, musi wcześniej podpisać pisemne upoważnienie wyrażające jego zgodę na kasację auta.

Złomowanie pojazdu a wyrejestrowanie samochodu

Jeśli właściciel samochodu okaże wszystkie konieczne dokumenty, stacja demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Ponadto punkt ma obowiązek wydać oświadczenie o ich unieważnieniu, a także zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie auta. Ten ostatni dokument jest sporządzany w trzech egzemplarzach:

  • jeden dla właściciela zezłomowanego samochodu,
  • jeden dla właściciela stacji demontażu,
  • jeden dla wydziału komunikacji.

Jednak zezłomowanie samochodu w stacji demontażu to nie koniec obowiązków dla jego byłego właściciela. Oprócz tego w ciągu 30 dni od daty kasacji, musi on w wydziale komunikacji złożyć wniosek o wyrejestrowanie auta.

Dodatkowo warto powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o wyrejestrowaniu zezłomowanego samochodu. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może naliczyć składkę OC na kolejny rok. Zamiast tej przykrej niespodzianki, były właściciel może otrzymać zwrot części składki za okres pomiędzy kasacją pojazdu a końcem ubezpieczenia.

Kto płaci za zezłomowanie pojazdu?

Zwykle stacja demontażu płaci właścicielowi złomowanego samochodu. Kwota wypłaty jest uzależniona od wagi auta. Najczęściej wynosi od 300 do 500 zł.

Jednak gdy złomowany samochód nie będzie kompletny (jego masa będzie mniejsza niż 90 proc. masy nowego auta), to stacja demontażu może pobrać opłatę od właściciela. Jej wysokość określają przepisy – nie może być wyższa niż 10 zł za każdy brakujący kilogram.

POLECAMY Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?