Ubezpieczenie na życie seniora czyli polisa „na czarną godzinę”

0
1188

Dekady temu, po przekroczeniu pewnego wieku powszechne było odkładanie pieniędzy „na czarną godzinę”. Wynikało ono z przekonania, że odchodząc z tego świata nie warto zostawiać bliskich z problemem kosztów organizacji pogrzebu czy budowy nagrobka. Wraz z rozwojem usług finansowych i przede wszystkim ubezpieczeniowych zmieniło się podejście do tego typu oszczędności. Dziś seniorzy mogą korzystać z wielu opcji zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci.

Jak odkładać pieniądze na czarną godzinę?

Niczego nie można być w życiu pewnym jak śmierci – to stare jak świat powiedzenie szczególnie każe o sobie przypomnieć w chwili, kiedy lata młodości i aktywności zawodowej mamy już za sobą. Wielu z nas pamięta babcię czy dziadka, którzy mówiąc o potrzebie oszczędzania wspominali o enigmatycznym dla młodszego pokolenia pojęciu „czarnej godziny”. Bieliźniarka, sekretna szafka czy przysłowiowa skarpeta stawały się miejscem gromadzenia środków, o którym wiedział wąski krąg bliskich osób. Dziś takie formy zabezpieczenia rodziny przeszły do lamusa. Do dyspozycji seniorów jest bowiem wiele produktów ubezpieczeniowych, które pozwalają na pozostawienie finansowych spraw ostatecznych odpowiednim instytucjom.

Polisa na życie do kredytu – z bankiem czy bez?

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej – to najczęściej wymieniany przez przepytanych seniorów powód dodatkowego ubezpieczenia. W tym pojęciu często zawierają także zabezpieczenie finansowe dzieci czy wnuków na wypadek własnej śmierci. Na rynku jest wiele mniej lub bardziej atrakcyjnych produktów, które warto uważnie przeanalizować. Dobrze jest, jeśli w wyborze najlepszej opcji, senior może liczyć na wsparcie młodszych, bardziej biegłych w sprawach finansowych osób, szczególnie tych, które w ramach polisy zostaną uposażone do otrzymania pieniędzy z ubezpieczalni. Wskazane jest, aby wcześniej były świadome warunków ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie dożywotnie czy terminowe. Co wybrać?

Czy łatwo jest wykupić polisę na życie dla seniora?

Dostęp do produktów ubezpieczeniowych dla osób starszych jest dziś powszechny. Bez problemu znajdziemy oferty zarówno te reklamowane w telewizji jako „stworzone z troską o przyszłość tych których kochasz” i załatwiane „na telefon” jak i mniej nagłaśniane stałe pozycje w produktowym portfolio niemal wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Są one skrojone na każdą kieszeń , ale także dostosowane do „specyfiki” klienta, którego wiek wiąże się dla ubezpieczyciela z większym ryzykiem nagłych chorób, urazów oraz śmierci. Statystyka wyrażona w tzw. tabelach średniej długości życia choć wydaje się bezlitosna oparta jest na prawdziwych danych wynikających ze statystycznego wieku zgonu Polaków. Dlatego to od wieku ubezpieczonego będzie zależała wysokość składki i potencjalne odszkodowanie wypłacone po jego śmierci.

Po drugie, statystyczny polski senior zdążył już nabawić się różnych problemów zdrowotnych czy chorób. Większość ubezpieczycieli kieruje takich klientów na badania lekarskie – rzecz jasna nie w trosce o ich dobrostan, ale przede wszystkim po to by dowiedzieć się o potencjalnym ubezpieczonym jak najwięcej i stosownie do tej wiedzy skalkulować ryzyko, a co się z tym wiąże warunki ubezpieczenia.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej dla seniora w standardowych polisach

Decydując się na standardowe ubezpieczenie dla osoby starszej należy dokładnie sprawdzić czas trwania takiej ochrony. Na polskim rynku nie brakuje polis o charakterze bezterminowym, czyli takich, które wygasają dopiero z chwilą śmierci osoby objętej ubezpieczeniem. Inną kwestią jest ochrona np. na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji która w przypadku osób w wieku 70+ może liczyć się z szeregiem ograniczeń i wyłączeń – należy je dokładnie sprawdzić.

Można do sprawy podejść bardziej kompleksowo i zdecydować się na konkretne ubezpieczenie na życie lub na dożycie. 

Polisa na życie i dożycie dla seniora

Charakter polisy na życie i dożycie są bardzo zbliżone do polis bezterminowych i terminowych. W przypadku ubezpieczenia na życie senior ubezpiecza siebie na wypadek własnej śmierci, a prawdę mówiąc swoich bliskich, którzy w chwili jego odejścia mogą liczyć na przewidziane w umowie odszkodowanie. W tym momencie umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym zostaje zakończona. W przypadku drugiej opcji, senior dożywając do zapisanego w polisie wieku otrzymuje określone świadczenie.

4 konkretne sytuacje, w których ubezpieczenie na życie może okazać się niezbędne

Umowy dodatkowe w polisie na życie

Zarówno polisa na życie jak i dożycie może posiadać dodatkowe zobowiązania ubezpieczyciela, jednak często ograniczone w czasie. Mogą one dotyczyć zabezpieczenia w przypadku hospitalizacji czy operacji. Trzeba przyznać, że te dodatkowe bonusy, z wiadomych względów są przyznawane przez ubezpieczycieli bardzo ostrożnie i wynika to z działania w ich własnym interesie. Dlatego zawierając polisę „naszpikowaną” dodatkowymi opcjami należy bardzo dokładnie przeczytać wszelkiego rodzaju warunki i wyłączenia, które mogą być bardzo restrykcyjne. Często skorzystanie z dodatkowej ochrony jest możliwe jedynie pod ściśle określonymi warunkami.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie dla seniora

Jak zarobić na biznesie sezonowym?

Po pierwsze należy pamiętać o specyfice takiego ubezpieczenia. Zestawiając je z ofertami dla osób młodych czy w sile wieku mogą na pierwszy rzut oka wydawać się mało atrakcyjne. Weźmy jednak pod uwagę specyfikę tego typu polis, które są przecież adresowane do osób, przed którymi statystyczna długość życia jest o wiele krótsza.

W pierwszej kolejności, należy sprawdzić, czy rozpatrywana przez nas oferta zawiera bezterminową czyli dożywotnią ochronę. Należy także dokładnie wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – znajdują się tam kluczowe zapisy od których zależy „atrakcyjność” i przede wszystkich użyteczność polisy. Tu naprawdę każdy punkt może mieć znaczenie, które będzie rzutowało na wysokości odszkodowania.

Nie bez znaczenia jest także cena ubezpieczenia czyli wysokość składki. Porównania ofert zawsze należy dokonywać w połączeniu z oferowanym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.