Wyłączenia w ubezpieczeniu na życie. Na co uważać?

0
3227

Czy to w jaki sposób umarliśmy może wpłynąć na wysokość ubezpieczenia? Czy w ubezpieczeniu na życie, firma zawsze wypłaci ubezpieczenie? Sprawdzamy

Podstawowa funkcja ubezpieczenia na życie to zabezpieczenie rodziny przed niekorzystnymi skutkami śmierci konkretnego członka rodziny. Chodzi tu np. o zabezpieczenie rodziny przez utratą dochodu jeśli umrze jedyny żywiciel rodziny. Jak każdy produkt ubezpieczeniowy, także i ubezpieczenie na życie ma wyłączenia, które powodują, że pieniądze ze świadczenia nie będą wypłacone. Zanim kupimy jakiekolwiek ubezpieczenie, musimy zapoznać się dokładnie z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. I choć firmy ubezpieczeniowe przekonują, że wystarczy umrzeć :-), a suma ubezpieczenia będzie wypłacona uposażonym, to istnieją pewne wyłączenia, które ograniczają wypłatę. Wyłączenia nieznacznie różnią się od siebie. Są jednak takie, które funkcjonują zawsze, niezależnie od firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie dożywotnie czy terminowe. Co wybrać?

Proste ubezpieczenie na życie

W przypadku najprostszego ubezpieczenia na życie (bez umów dodatkowych), odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest w przypadku:

 • Samobójstwa – jeśli zostało popełnione w ciągu pierwszych dwóch lat trwania polisy
 • Śmierci w wyniku czynnych działań wojennych lub terrorystycznych

Tylko takie wyłączenia w swoich ubezpieczeniach mają np. UNUM i Aviva. Jest to specyfika bezterminowych ubezpieczeń na życie. Po prostu firma wypłaca odszkodowanie za sam fakt śmierci. Ważne podkreślenia jest też to, że odszkodowanie nie będzie wypłacone jeśli ubezpieczony brał udział czynnie w działaniach wojennych. Jeśli jest przypadkową ofiarą takich zdarzeń albo ataku terrorystycznego, uposażeni otrzymają odszkodowanie.

Osoby LGBT coraz bardziej zainteresowane ubezpieczeniami na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie – wyłączenia

Zupełnie inaczej jest w przypadku terminowych ubezpieczeń na życie. Tutaj katalog wyłączeń jest większy. Terminowe ubezpieczenie na życie to rodzaj zakładu z firmą ubezpieczeniową. Zakładu o to kiedy i w jakich warunkach umrzemy. Weźmy np. Ubezpieczenie Między Nami oferowane przez Compensa. Firma nie wypłaci odszkodowania jeśli śmierć będzie spowodowana (wyciąg z OWU):

 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, Aktami terroryzmu lub czynnym udziałem Ubezpieczonego w rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy,
 • masowym skażeniem radioaktywnym, biologicznym, chemicznym bądź katastrofą nuklearną,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego umyślnego przestępstwa,
 • samobójstwem popełnionym przez Ubezpieczonego w okresie dwóch lat od dnia początku Okresu ubezpieczenia
 • prowadzeniem Pojazdu mechanicznego przez Ubezpieczonego Pozostającego pod wpływem alkoholu lub Środków odurzających
 • prowadzeniem Pojazdu mechanicznego przez Ubezpieczonego bez wymaganych odpowiednimi przepisami uprawnieniami
 • prowadzeniem przez Ubezpieczonego Pojazdu mechanicznego bez wymaganych odpowiednimi przepisami aktualnych badań technicznych lub gdy Pojazd mechaniczny nie był dopuszczony do ruchu lub użytkowania
 • Lekomanią, chorobą lub zatruciem się Ubezpieczonego spowodowanym spożywaniem alkoholu lub Środków odurzających.

Kalectwo w ubezpieczeniu na życie

Dwa lub trzy ubezpieczenia na życie. Czy odszkodowanie wypłacane jest z każdej polisy?

Ubezpieczenia na życie może też obejmować swoim zakresem kalectwo lub bardzo poważny wypadek, który nie doprowadził wprawdzie do śmierci ale spowodował, że ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać samodzielnie podstawowych czynności. Przykładowo Metlife ma swojej ofercie produkt Metlife Protection. Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę nie tylko w przypadku śmierci ale i kalectwa (zarówno trwałego jak i częściowego). Towarzystwo zdecydowało, że w ramach tego produktu w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa, suma ubezpieczenia nie będzie wypłacona jeśli:

 • Ubezpieczony sam się okaleczył albo ktoś okaleczył go na jego prośbę. I to niezależnie od poczytalności ubezpieczonego
 • Ubezpieczony próbował popełnić samobójstwo
 • Jeśli ubezpieczony jest żołnierzem, a do kalectwa doszło w wyniku działań wojennych
 • Jeśli ubezpieczony podał dane niezgodne z prawdą dane dotyczące swojego zdrowia z zastrzeżeniem, że do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło do 3 lat od momentu zawarcia umowy.

Uprawianie sportu i ubezpieczenie na życie

Wśród umów często pojawiającymi się wyłączeniami są też takie związane z uprawianiem niebezpiecznych sportów. Zwykle są one wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są to np. baloniarstwo, heliskiing, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rafting i wszystkie jego odmiany, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, szybownictwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, wspinaczka górska lub skałkowa, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, free running, windsurfing lub kitesurfing.

Które firmy ubezpieczeniowe mają najlepszą obsługę? Ranking. Portalkonsumenta.pl przetestował pierwszy kontakt z klientem…

Fragment Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczący wyłączeń powinien być najważniejszy do analizy. Im tańsza polisa, tym wyłączeń będzie więcej. Wszystko dlatego, że zmniejsza się ryzyko firmy ubezpieczeniowej.

Warto wiedzieć o ubezpieczeniach typu all risk, czyli od wszelkich ryzyk. Można do nich zaliczyć bezterminowe ubezpieczenia na życie. One właśnie gwarantują wypłatę ubezpieczenia niezależnie od tego jaka jest przyczyna śmierci. Taki zapis powoduje jednak, że taka polisa może być znacznie droższa.