Wynajem długoterminowy czy leasing?

0
1100
samochód

Przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem nowego samochodu do swojej floty staje przed trudnym wyborem. Zanim podejmie decyzję musi wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw z jakimi wiążą się wynajem długoterminowy i leasing. Wynajem długoterminowy czy leasing?

Najważniejsze, by wybrane rozwiązanie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika pojazdu.

Leasing jest umową pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą

Zgodnie z definicją, leasing jest umową pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Ten pierwszy finansuje daną rzecz np. auto i oddaje ją korzystającemu w użytkowanie na określony czas, w zamian za ustaloną opłatę. Relacja zawiera więc elementy kredytu i dzierżawy. Jest to bardzo popularne rozwiązanie wśród młodych przedsiębiorców. Wszystkie prawa i obowiązki stron reguluje podpisany dokument.

Użytkownik może korzystać z rzeczy tylko w zgodzie z postanowieniami kontraktu, a przez cały czas jego obowiązywania nie nabywa prawa własności przedmiotu umowy. Dopiero po zakończeniu umowy dotychczasowy leasingobiorca może wykupić pojazd na preferencyjnych warunkach. Przy rozliczeniu uwzględnione zostaną wpłaty, które regulował zobowiązany.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing może przyjąć dwie formy: leasingu operacyjny lub finansowego. Najistotniejszym rozróżnieniem są obowiązki podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT naliczany jest stopniowo. Pod uwagę brana jest każda spłacana rata. Decydując się na leasing finansowy zobowiązanie do zapłaty całej kwoty podatku powstaje w chwili wpłacenia pierwszej raty. Kosztami uzyskania przychodu będzie tylko kwota odpowiadająca odsetkom od rat, a nie cała rata jak w leasingu operacyjnym.

Biorąc pod uwagę ilość wydatków związanych z autem, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu, dla większości przedsiębiorców korzystniejszy jest leasing operacyjny. Pamiętać jednak należy, że w takim przypadku to właściciel auta czyli leasingodawca, wpisuje pojazd jako środek trwały w prowadzonej przez siebie ewidencji.

Osoby zainteresowane możliwością dokonania odpisu amortyzacyjnego powinny pomyśleć o leasingu finansowym. Jest to także propozycja dla tych , którzy chcą skrócić czas trwania zobowiązania. Bowiem tylko względem umowy leasingu operacyjnego ustawodawca wprowadził zasadę minimalnego czasu trwania, odpowiadającego 40 proc. okresu amortyzacji.

Leasing a wynajem długoterminowy?

Ciekawą alternatywą dla omówionego powyżej leasingu jest wynajem długoterminowy aut. W rzeczywistości jest to rozwiązanie tożsame z leasingiem operacyjnym, z tą różnicą że po upływie czasu, na który zawarto umowę jej przedmiot nie zostaje wykupiony i pozostaje własnością finansującego.

Do zakupu auta nie dochodzi, gdyż jest to zwyczajnie nieopłacalne. Wynajmujący musiałby ponieść koszty wskazane przez finansującego. Zazwyczaj odpowiadają one aktualnej wartości rynkowej przedmiotu umowy. Wskazana różnica w porównaniu z tradycyjnym leasingiem jest ogromna.

Powodują ją odmienności w wysokości miesięcznych rat. Leasingobiorca zobowiązany jest do systematycznego regulowania płatności powiększonych o marżę leasingodawcy, podczas gdy wynajmujący przekazuje jedynie marżę, bez spłacania wartości używanego auta.  Miesięczne koszty wynajmu są więc dużo niższe niż leasingu.

Brak wymaganej wpłaty własnej

Kolejną kwestią przemawiającą na korzyść wynajmu długoterminowego jest brak wymaganej wpłaty własnej. Ponadto umowy dotyczące wynajmu długoterminowego trwają krócej niż te regulujące leasing.

Jednak to leasingobiorcy cieszą się większą swobodą podczas korzystania z auta. Użytkownik może korzystać z samochodu na równi z właścicielem. Wynajmującemu nie przypada tyle wolności. Finansującemu, któremu po zakończeniu umowy zostanie zwrócony pojazd, zależy by był on w odpowiednim stanie. Dlatego korzystający nie może wprowadzać żadnych zmian np. tuningu.

Ilość rocznie przebytych kilometrów parametrem wpływającym na raty

Zgodnie z umową, obowiązują go też szczegółowe zalecenia dotyczące dbania o auto np. przeglądów oraz sposobu użytkowania w tym również przebiegu. To ilość rocznie przebytych kilometrów jest parametrem wpływającym na wysokość raty. Jeśli ustalony limit zostanie przekroczony wynajmujący będzie musiał dopłacić.

W zamian za wyżej opisane ograniczenia wynajmujący mogą liczyć na wsparcie, którego leasingobiorcy nie otrzymują (lub za które muszą dodatkowo płacić). Liczne usługi dodatkowe wliczone w ratę takiej jak: serwis, wymiana opon czy ubezpieczenia zapewniają komfort użytkownika.

CZYTAJ TEŻ Jak działa wynajem długoterminowy samochodów?