Grupowe ubezpieczenie na życie u pracodawcy – warunki

0
1050

Jest stosunkowo tanie i posiada całkiem obszerny zakres ochrony ubezpieczeniowej – to podstawowe zalety grupowego ubezpieczenia na życie u pracodawcy.

Minusem jest to, że nie mamy wyboru ubezpieczyciela lub szczegółów polisy – te kwestie zależą już od wyboru firmy w której się zatrudniamy. Czym jest grupowe ubezpieczenie pracowników na życie i na jakie warunki możemy liczyć?

Ubezpieczenie grupowe – czy warto przystąpić?

Ubezpieczenia grupowe pracowników stały się standardem w wielu zakładach pracy i trudno się temu dziwić. Świadomość ubezpieczeniowa Polaków stale rośnie, a dodatkowy bonus związany z możliwością zawarcia stosunkowo taniego (przy szerokiej ochronie) ubezpieczenia, może być dodatkowym atutem zachęcającym do podjęcia pracy etatowej.

Indywidualne ubezpieczenie na życie online. Sprawdzamy jak działa Aviva Smart Life

Taka forma ubezpieczenia polega na tym, że osoby posiadające umowę o pracę, mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego. Tu pojawia się słaby, choć wcale nie dyskwalifikujący punkt takiego rozwiązania – jeśli ktoś lubi elastyczne oferty, krojone na miarę potrzeb i możliwości zbyt dużego pola manewru nie ma. Warunki są z góry ustalone a składka – dla wszystkich taka sama. I nie ma tu znaczenia ani stanowisko, ani staż pracy. Zatem albo przyjmujemy ofertę z jej wszystkimi wadami i zaletami, albo poszukajmy rozwiązania indywidualnego, za które z dużym prawdopodobieństwem zapłacimy na rynku więcej. Czasem dużo więcej.

Ubezpieczenie grupowe

Zazwyczaj stroną umowy z ubezpieczycielem, czyli podmiotem przekazującym składkę jest pracodawca, choć zdarzają się sytuacje że są nim organizacje związkowe. Warto również pamiętać, że taka forma ochrony nie wiąże się jedynie z etatem. Znane są przypadki, że wykonawca zlecenia również może liczyć na taką możliwość – wiele zależy jednak od tego, czy ubezpieczyciel dopuszcza taki wariant czy też nie.

Dodatkowym atutem jest również to, że pracodawca jest UBEZPIECZAJĄCYM a zatem przejmuje na siebie obowiązek potrącania składek z wynagrodzenia pracownika i w jego imieniu przekazuje je na konto ubezpieczyciela. Podkreślić należy, że w przypadku tego typu ubezpieczeń ochroną objęci są często nie tylko pracownicy, z wynagrodzeń których odprowadzane są składki, ale także, w wielu sytuacjach również członkowie ich rodzin.

 Terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie grupowe – opcja tańsza czy droższa?

Zazwyczaj (choć nie jest to regułą) składkę ubezpieczeniową opłaca w części lub w całości sam pracownik z wynagrodzenia. Wówczas, może się zdarzyć, że stanie on przed wyborem wariantu ubezpieczenia. Może bowiem wybrać pomiędzy tańszą i droższą opcją pozwalającą na nieco szerszą ochronę i wyższe świadczenia w przewidzianych w warunkach sytuacjach. Wybór należy do nas, jednak często, stosunkowo niewiele droższa składka może się opłacić np. w sytuacji urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu, czy wypadku podczas uprawiania sportu.

Kto opłaca składki ubezpieczenia grupowego?

Przed chwilą napisaliśmy, że składki ubezpieczeń grupowych w całości lub części opłaca sam pracownik. Zdarza się jednak i tak, że to pracodawca w ramach dodatkowego benefitu bierze na siebie to zobowiązanie i opłaca składkę z własnej kieszeni. Po stronie pracownika pozostaje wówczas jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych jaki musi zostać odprowadzony.

W dobie „rynku pracownika” takie rozwiązanie jest jednym z narzędzi polityki kadrowej coraz większej liczby firm, które biorą na siebie opłacanie składek ubezpieczenia grupowego, szczególnie dla specjalistów o których ciężko na rynku pracy.

Przegląd kominiarski, a ubezpieczenie mieszkania. Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Ubezpieczenie grupowe – jaki jest jego zakres?

Zakres ubezpieczenia grupowego jest bardzo szeroki. Dla potrzeby tego artykułu prześwietliliśmy warunki kilku ubezpieczeń grupowych oferowanych u dużych pracodawców i musimy przyznać, że są one zbieżne z wieloma droższymi, indywidualnymi ofertami.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, wartość odszkodowania jest oczywiście zależna od wysokości składki i przyczyny zgonu, jednak obejmuje równo traktuje sytuacje, kiedy śmierć nastąpiła podczas wykonywania pracy jak i poza nią. Polisy obejmują także śmierć osób współubezpieczonych np. współmałżonka, dziecka rodziców i teściów.

Popularnym świadczeniem jest to wypłacane z okazji narodzenia dziecka. Planując powiększenie rodziny, warto więc zdecydować się na wyższą składkę, która pozwala na dużo korzystniejsze świadczenie.

Szczególnie istotne są także świadczenia zdrowotne które mogą być wypłacone w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu. Na pieniądze od ubezpieczyciela można liczyć także z powodu ciężkiej choroby ubezpieczonego lub współmałżonka, operacji chirigicznej (z szerokiego wykazu), leczenia szpitalnego, pobytu na OIOM-ie, czy rekonwalescencji.

Polisy grupowe przewidują także świadczenia związane z leczeniem specjalistycznym (wszczepienie kardiowertera lub rozrusznika serca, radioterapia, chemioterapia)