Strajk nauczycieli we wrześniu 2019. Czy możesz liczyć na rekompensatę?

0
1159

Strajk nauczycieli pod koniec roku szkolnego został przerwany i ma być kontynuowany we wrześniu 2019. Nauczyciele żądają podwyżek pensji. Czy rodzice mogą liczyć na rekompensatę związaną z tym, że szkoła nie będzie pracować, a oni nie będą mogli zostać z dziećmi w domu i wynajmą opiekunkę?

Nauczyciele zapowiadają strajk na wrzesień 2019. To efekt przerwania protestu nauczycielskiego pod koniec roku szkolnego 2018/2019. Warto wiedzieć, że jeśli szkoła albo przedszkole będą zamknięte bo nauczyciele będą strajkować, rodzic ma prawo do rekompensaty z tego tytułu. Podstawowym świadczeniem jest zasiłek opiekuńczy. To pieniądze, które można otrzymać na dziecko, które jest pozbawione opieki z powodu np. zamkniętej szkoły. Dziecko musi być zdrowie i mieć nie więcej niż 8 lat.

Jak zarobić na biznesie sezonowym?

Szkoła zamknięta z powodu strajku. Co może rodzic?

Jeśli dziecko ma mniej niż 8 lat, rodzic ma prawo zostać z dzieckiem w domu. Dorosły musi wtedy złożyć u swojego pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, który nie jest obecny w pracy bo musi zapewnić opiekę zdrowemu dziecku ponieważ zamknięto szkołę lub przedszkole, do którego chodzi pociecha. W przypadku starszego ucznia, pracownik ma możliwość skorzystania wyłącznie z urlopu na żądanie albo zwykły urlop wypoczynkowy.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy należny jest pracownikowi, który wychowuje dziecko, a szkoła lub przedszkole zostały nagle zamknięte. Mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, gdy informacja o zamknięciu placówki przekazana została w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem. Nie obejmuje to jednak planowanych zamknięć związanych np. ze świętami albo dniami, które ustawowo są wolne od pracy.

Żeby skorzystać z zasiłku opiekuńczego, należy złożyć na ręce pracodawcy dokument Z-15, a także oświadczenie, że szkoła lub przedszkole zostało niespodziewanie zamknięte. Takie oświadczenie musi być złożone po to by usprawiedliwić nieobecność w pracy. Dokument Z-15 jest drukiem, który składa się również w przypadku opieki nad chorym dzieckiem albo nad niepełnosprawnym dzieckiem, które ma nie więcej niż 18 lat, a także na dziecko, które się urodziło a matka nie może się nim zająć bo np. musi zostać w szpitalu. W takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy może być przyznany w terminie do 8 tygodni po porodzie.

Jak zarabiać na korepetycjach?

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy wpłaca się w wysokości takiej jak zasiłek chorobowy. To 80 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru oblicza się biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, gdy nastąpiła pilna potrzeba opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko wliczany jest do limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem.

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy?

Jeśli nauczyciele zdecydują się na strajk, a szkoła lub przedszkole będą zamknięte, o uzyskanie zasiłku opiekuńczego może starać się rodzic naturalny, rodzic adopcyjny, rodzic zastępczy lub opiekun prawny. Osoba, która stara się o taki zasiłek, musi mieć ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług lub działalności gospodarczej.

Zasiłek opiekuńczy wypłaca się bez tzw. okresu wyczekiwania. Znaczy to, że może go otrzymać nawet pracownik dopiero zatrudniony już od pierwszego dnia zatrudnienia. To spora różnica w stosunku np. do zasiłku chorobowego, który w znacznej większości przypadków, wypłacony może być dopiero po upływie 30 dni zatrudnienia.

Chcesz wiedzieć, czy strajk się odbędzie? Zajrzyj na stronę ZNP

Kto wypłaca zasiłek i gdzie złożyć dokumenty?

Jeśli rodzic zatrudniony jest w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 osób, to wniosek o zasiłek opiekuńczy złożyć trzeba bezpośrednio u swojego pracodawcy. Wszystko dlatego, że to on zajmuje się wypłatą w imieniu ZUS. Jeśli pracownik zatrudniony jest w firmie, w której pracuje mniej niż 20 osób, do dokument powinien być złożony do ZUS. Wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacić świadczenie bezpośrednio na konto.

Kodeks Pracy i prawo do wynagrodzenia

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, rodzic może też w takiej sytuacji zwolnić się z pracy zachowując prawo do wynagrodzenia pod warunkiem, że dziecko, które ma zostać pod opieką pracownika ma mniej niż 14 lat. Zawsze można też skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Musi na to jednak wyrazić zgodę pracodawca. Jeśli mimo jego sprzeciwu zaryzykujemy i zostaniemy w domu, to może to zostać uznane za nieobecność w pracy. A za nią nie przysługuje wynagrodzenie. Skoro jednak tak, to rodzic ponosi stratę.

W skrajnej sytuacji można by nawet wytoczyć proces Skarbowi Państwa. Jeśli strajk potrwałby kilka dni lub tygodni, a sporo załogi korzysta z zasiłków opiekuńczych i doszło np. do opóźnień w produkcji to teoretycznie istnieje możliwość wytoczenia procesu Skarbowi Państwa. W praktyce jednak do takich spraw nie dochodzi ponieważ dość trudno uzasadnić związek Skarbu Państwa ze strajkiem, a co za tym idzie z przyczynieniem się do strat firmy.

Nie tylko wyprawka, czyli koszty edukacji dziecka w szkole podstawowej

Jeśli rodzic wynająłby więc np. opiekunkę, bo szkoła strajkuje, a rodzic nie może wziąć wolnego bardzo trudno byłoby uzyskać rekompensatę w związku z poniesionymi z tego tytułu wydatkami.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kieszonkowe dla dziecka – czy i w jaki sposób je dawać?