Zakup działki rolnej – czy da się na niej wybudować dom?

0
1593
działka rolna

Obecnie zakup działki rolnej nie jest tak opłacalny, jak jeszcze kilka lat temu. W 2016 r. weszły w życie przepisy, które w praktyce umożliwiają kupno tego typu gruntu jedynie rolnikom indywidualnym.

Po zmianie przepisów, zakup działki rolnej przez osobę, która na co dzień nie zajmuje się rolnictwem przestał być tak atrakcyjny, jak dawniej. Głównym powodem jest konieczność uzyskania wielu pozwoleń i dopełnienia licznych formalności.

Kredyt hipoteczny? Uważaj na bankowe pułapki

Co to jest działka rolna?

Każda gmina samodzielnie określa, czym jest działka rolna, a dokładniej według przepisów gospodarstwo rolne. Zwykle wielkość tego typu gruntu wynosi co najmniej 1 ha. Najprościej dowiedzieć się, czy interesująca nas ziemia posiada taki status z planu zagospodarowania przestrzennego.

Według ustawy o podatku rolnym, gospodarstwo rolne to użytki rolne (łąki, pastwiska oraz grunty orne), a także tereny, gdzie utworzono stawy lub na których znajdują się zabudowania przeznaczone do produkcji rolnej. Ponadto łączna powierzchnia działki rolnej, musi być większa niż 1 ha bądź być równa przekraczającej 1 ha przeliczeniowy powierzchni użytków rolnych.

Zakup działki rolnej. Dla kogo?

Zasady zakupu działki rolnej zmieniła ustawa z 30 kwietnia 2016 r. Zgodnie z nią, tego typu grunt o powierzchni przekraczającej 30 arów, mogą nabyć wyłącznie:

 • rolnicy indywidualni,
 • parki narodowe,
 • kościoły,
 • Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zgubiona karta bankowa. Co robić?

W związku z tym oprócz powyższych podmiotów, w praktyce działkę rolną może zakupić jedynie rolnik indywidualny. Zgodnie z przepisami jest nim osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, która jest właścicielem gruntu o powierzchni nie większej, niż 300 ha ziemi. Ponadto musi zamieszkiwać na terenie działki budowlanej co najmniej od pięciu lat i samodzielnie nią gospodarować.

Jeżeli właściciel działki rolnej według przepisów posiada status rolnika, wystarczy po dokonaniu transakcji przenieść prawo własności nieruchomości poprzez spisanie aktu notarialnego.

Jak zakupić działkę rolną nie będąc rolnikiem?

Jeśli w świetle prawa nie jesteśmy rolnikami, musimy spełnić szereg formalności, aby uzyskać pozwolenie na zakup działki rolnej. W tym celu należy złożyć wniosek w Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), w którym trzeba wykazać:

 • deklarację, że po zakupie działki będziemy dobrym rolnikiem,
 • zobowiązanie do co najmniej 5-letniego zamieszkania na terenie gminy, na której znajduje się działka rolna,
 • zobowiązanie do uprawiania ziemi,
 • zobowiązanie do niesprzedawania działki rolnej przez co najmniej 10 lat.

Oprócz tego przepisy wymagają, aby osoba chcąca kupić działkę budowlaną posiadała również niezbędne do tego kwalifikacje, czyli wykształcenie rolnicze.

Co można wybudować na działce rolnej?

Ściśle zgodnie z prawem na działce rolnej można jedynie uprawiać ziemię, czyli np. sadzić warzywa czy owoce. Jednak w praktyce istnieją furtki w przepisach, które umożliwiają na tego typu gruncie budowę domu, jeśli:

 • dojdzie do przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną,
 • działka rolna została wyłączona spod przeznaczenia pod produkcje rolną,
 • budowa domu przebiega na działce rodziców. Jednak w takim przypadku osoba budująca musi posiadać status rolnika indywidualnego. Dzięki temu nie musi zmieniać klasyfikacji gruntu z rolnego na budowlany.

Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami występują również działki budowlano-rolne. W praktyce ten rodzaj gruntu ma status mieszany. W związku z tym na części przeznaczonej pod zabudowę możemy budować dom, a na terenie rolniczym jedynie uprawiać warzywa czy owoce.

Plan zagospodarowania przestrzennego, a działka rolna

Znacznym utrudnieniem w budowie domu na działce rolnej może być brak planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Jeżeli gmina nie sporządziła tego rodzaju aktu prawnego, to rolnik musi samodzielnie wystąpić o jego wydanie.

Jednak według przepisów warunki zabudowy na działce rolnej muszą jednoznacznie określać, czy możliwa jest na niej budowa domu. Formalnie gmina ma 60 dni na wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej licząc od daty złożenia wniosku. W praktyce ten termin może być znacznie dłuższy.

Czytaj też: Jak szukać taniej działki budowlanej. Na co uważać?